Dotacje na termomodernizacje  i OZE na Śląsku

Śląsk otrzymał ponad 173 mln złotych dotacji na instalacje OZE oraz termomodernizacje budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego i pomogą w realizacji aż 85 projektów.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Konkurs na dotacje rozstrzygnął Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, poddziałania 4.3.1 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT” otrzyma aż 85 projektów. Ich cel to podniesienie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, a także likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń. Pomóc w tym powinna termomodernizacja (np. kompleksowe ocieplenie oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), a także budowa instalacji odnawialnych źródeł energii.

Za sprawą unijnych funduszy do końca 2019 roku termomodernizacja zostanie wykonana aż w 21 budynkach miejskich w Katowicach. Łączny koszt prac to 44,5 mln złotych, z czego 22,2 mln zł pochodzą z RPO.

Po rozstrzygnięciu konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapowiedział kolejny nabór w ramach tego samego poddziałania (4.3.1). Wnioski z propozycjami projektów termomodernizacji i instalacji OZE można składać do końca grudnia 2018 roku. Do przyznania jest aż 68 mln złotych, które mogą pokryć nawet 95% kosztów kwalifikowanych. O fundusze mogą starać się: jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, a także jednostki z sektora finansów publicznych lub wykonujące działalność leczniczą.