Dotacje UE dla firm na efektywność energetyczną i OZE

Do 5 grudnia ma zostać przeprowadzony pierwszy obowiązkowy audyt energetyczny. Zostały do tego zobowiązane duże przedsiębiorstwa. Cel audytu to określenie jakie inwestycje są niezbędne do poprawy efektywności w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2015-2020 (POIiŚ) pozwoli przedsiębiorcom na poprawę efektywności energetycznej. Fundusze programu będą dostępne na takie działania inwestycyjne jak:

– przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

– zastosowanie w przedsiębiorstwach technologii efektywnych energetycznie;

– budowa i przebudowa instalacji OZE (jeśli takie uzasadnione potrzeby zostaną określone w audycie);

– zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii (woda, energia elektryczna, systemy grzewcze i klimatyzacja pomieszczeń);

– zastosowanie technologii odzysku energii i systemu wykorzystania energii ciepła odpadowego.

Finansowanie z funduszy Unii Europejskiej będą mogły otrzymać projekty, które przewidują większy wzrost efektywności energetycznej. Obecnie pożądany wskaźnik poprawy efektywności to 60 proc. i więcej. Wnioski firm z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) będą rozpatrywane z uwzględnieniem efektywności kosztowej, wielkości redukcji CO₂, redukcji emisji pyłu PM10, zastosowania elementów budownictwa niskoenergetycznego i technologii zmniejszających zapotrzebowanie na energię.

Z założenia audyty będą przeprowadzane co cztery lata. Kolejny audyt ma zweryfikować skuteczność przeprowadzonych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz konkursach można znaleźć na stronie.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Czarna pszczoła powróciła do Polski na dobre?

Zadrzechnia fioletowa (Xylocopa violacea) prawdopodobnie już na stałe wróciła do Polski. W 2002 roku uznano ją za gatunek wymarły. W 2005 roku zanotowano pierwsze po 70 latach przypadki jej występowania na terenie naszego kraju. W 2018 roku odnaleziono 28 nowych stanowisk. To pozytywna wiadomość, ponieważ zadrzechnia mimo groźnego wyglądu jest nieszkodliwa i w dodatku pożyteczna.