Duńczycy pomogą Polakom w rozwoju energetyki wiatrowej?

Polski rząd deklaruje wciąż chęci rozwoju energetyki wiatrowej – punktem kulminacyjnym tego planu ma być powstanie morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Gdyby udało się to zrealizować, Polska stałaby się o wiele bardziej niezależna energetycznie niż do tej pory.

Budowa morskiej farmy ma sens, co pokazują informacje odnośnie produkcji energii z wiatru. Polska była w stanie wytworzyć 1/5 potrzebnej energii w ciągu doby z pomocą turbin wiatrowych w wietrzne dni. Potencjał w naszej rodzimej inwestycji widzą również zagraniczne firmy, które chcą włączyć się w budowę wspomnianych farm, widząc w tym możliwość powiększania swoich zysków.

Jedną z nich firm jest duński DONG. Wedle informacji, jakie ostatnio pojawiły się w mediach, firma ta pragnie inwestować w morskie elektrownie wiatrowe na polskich wodach terytorialnych Morza Bałtyckiego. Polski rząd nie jest do tego rozwiązania przekonany, lecz Duńczycy mają możliwości, dzięki którym mogą przekonać Polaków. Chodzi o Korytarz Norweski, który z punktu widzenia Polaków jest niezwykle istotną inwestycją. Gdyby doszło do jego realizacji, Polska być może miałaby szansę na całkowite uniezależnienie się od dostaw rosyjskiego Gazpromu. Duńczycy oferują więc swoją pomoc w negocjacjach w zamian za wejście firmy DONG na polskie terytorium i budowę morskich farm wiatrowych. Współpraca w zakresie energetyki wiatrowej miałaby pomóc Polakom w osiągnięciu finalnego porozumienia odnośnie do Korytarza Norweskiego przy wsparciu Duńczyków, które byłoby cenne przy próbie uzyskania satysfakcjonującego Norwegię, Polskę oraz Danię kompromisu.

Dania to jedno z państw, z których Polska mogłaby brać przykład w aspekcie energetyki odnawialnej. Sama energia wiatrowa odpowiada za produkcję nieco ponad 40% energii potrzebnej Duńczykom. W kraju ze stolicą w Kopenhadze istnieją także elektrownie wodne oraz wykorzystywane są rozwiązania solarne. Duńczycy wydają się więc odpowiednim partnerem, który mógłby nasz kraj pokierować w stronę odnawialnej energii krok po kroku, dając cenne rady oparte na własnych doświadczeniach.