Duński rekord produkcji energii z instalacji wiatrowych

Plany Danii sięgają jednak dalej – do 2030 roku elektrownie te dostarczać mają co najmniej 50% energii. Wiele wskazuje jednak na to, że cel ten uda zrealizować się szybciej. W zeszłym roku farmy wiatrowe dostarczyły 43,4% całej energii elektrycznej zużywanej w tym kraju – żadne inne państwo nie może pochwalić się, aż tak dużym udziałem prądu z wiatru w miksie energetycznym.