Duńskie parametry testu ekonomicznego Baltic Pipe

Duńskie parametry testu ekonomicznego Baltic Pipe

Duński regulator rynku energii DERA (Danish Energy Regulatory Authority, Energitilsynet) opublikował zatwierdzone parametry testu ekonomicznego, któremu duński operator Energinet.dk musi poddać projekt Baltic Pipe. Analogiczną procedurę prowadzi w Polsce Gaz-System.

Zgodnie z obowiązującymi w UE regulacjami i procedurami, przede wszystkim kodeksami sieciowymi, inwestorzy – w tym wypadku Gaz-System i Energinet – mają wykazać, że dany projekt jest potrzebny i ekonomicznie uzasadniony. Potwierdzeniem będzie pozytywny wynik testu ekonomicznego, który przeprowadza się po pierwszej, niewiążącej fazie procedury open season i po przydzieleniu przepustowości, których chęć zarezerwowania zgłosili uczestnicy rynku. Czas na przeprowadzenie testu mija 30 listopada, jego wyniki muszą zostać opublikowane. Wcześniej regulatorzy z obydwu krajów muszą zatwierdzić parametry. URE opublikował decyzję o ich zatwierdzeniu pod koniec sierpnia.

Po pierwszej fazie open season, pod koniec lipca 2017 r. operatorzy informowali o pozytywnym wyniku procedury, która pokazała wystarczające zainteresowanie przesyłem gazu tą trasą. Z parametrów testu, jakie Energinet przedłożył duńskiemu regulatorowi, możemy się dowiedzieć, że zarezerwowano przepustowość rzędu 7,5 mld m sześc. rocznie, przy maksymalnej zdolności przesyłu na poziomie 9 mld m sześć. rocznie. Jedynym podmiotem, co do którego na pewno wiadomo, że wziął udział w open season jest PGNiG.

Gaz-System i Energinet założyły, że 90 proc. dostępnej przepustowości zaoferują dla umów długoterminowych, pozostała część zostanie przeznaczona dla krótszych kontraktów – rocznych i kwartalnych, na które zostaną ogłoszone normalne aukcje.

Zgodnie z planami Gaz-Systemu i Energinet, cały system Baltic Pipe ma być gotowy do przesyłania gazu 1 października 2022 r.

Gaz-System swoje wydatki inwestycyjne na budowę części projektu Baltic Pipe oszacował na 874 mln euro, zastrzegając, że wszystkie wyliczenia, zarówno nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych jak i wysokości taryf są mocno orientacyjne i mogą jeszcze ulec dość znacznym zmianom w miarę uzgadniania kolejnych szczegółów projektu.

Jakie będą koszt budowy gazociągu po dnie Bałtyku? O ty w dalszej części artykułu na portalu wysokienapiecie.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.