Jak Polska i Dania podzieliły kawałek Bałtyku

MSZ opublikowało szczegóły projektu podziału między Polskę a Danię bałtyckiej „szarej strefy” – kawałka Bałtyku koło Bornholmu, którędy pobiec ma gazociąg Baltic Pipe. Duńczycy dostaną 80 proc. dyskutowanego obszaru, ale znika potencjalna przeszkoda dla rozpoczęcia przez Gaz-System przygotowań do budowy podmorskiej rury.

Baltic Pipe dopięta politycznie i biznesowo

Seria polsko-duńskich umów podpisana w ostatnich tygodniach dopięła politycznie i finansowo projekt Baltic Pipe. Umowami międzynarodowymi rozgraniczono strefy ekonomiczne na Bałtyku i uregulowano status infrastruktury, a wymiana decyzji inwestycyjnych przez Gaz-System i Energinet gwarantuje pieniądze na budowę.

Czy budujemy sobie gazowe “zombie grids”?

Ambicje stworzenia w Polsce gazowego hubu wymagają rozbudowy sieci przesyłowej gazu, na czele z połączeniami do systemów sąsiednich krajów. Czy jednak nie grozi nam przerost formy nad treścią i zbudowanie gazowego „zombie grid” – sieci, którą nie ma czego przesyłać?

Morświny zagrożą budowie Baltic Pipe?

Morświny zamieszkujące Morze Bałtyckie od jakiegoś czasu znajdują się w centrum zainteresowania inwestorów odpowiedzialnych za budowę Baltic Pipe. Okazuje się, że choć populacja tych bałtyckich ssaków nie jest zbyt wielka, to liczy ok. 450 osobników, a tereny przez nie zamieszkiwane znajdują się nieopodal planowanej trasy Baltic Pipe.