W Moim Prądzie wypłacono pierwszy milion złotych!

Nabór wniosków w programie Mój Prąd trwa już od dwóch tygodni. W tym czasie kwota dotacji przekroczyła już 1 mln zł. Średnio wnioskodawcy aplikują o dotacje w wysokości 5 tys. zł na instalacje o przeciętnej mocy ponad 5 kW.

12 września Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o dwutygodniowych efektach funkcjonowania programu Mój Prąd. W tym czasie do 78 beneficjentów trafiły dotacje w kwocie 390 tys. zł na instalacje o łącznej mocy 459 kW. W ubiegłym tygodniu NFOŚiGW poinformował o około 170 wnioskach i płatnościach zrealizowanych na kwotę 80 tys. zł. Jednocześnie do 12 września odrzucono 76 wniosków o łącznej wysokości 1284,25 MW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Średnia moc instalacji zgłoszonych w ramach dofinansowania do Ministerstwa Energii wynosi 5,68 kW, a jednostkowa wysokość wnioskowanej dotacji sięga 4965,6 zł. Przy założeniu, że wskaźniki składanych wniosków utrzymają się na takim poziomie, dotacji wystarczy dla około 200 tys. prosumentów. Moc dofinansowanych instalacji sięgnie natomiast 1 GW. Szacuje się, że dzięki Programowi Mój Prąd w skali miesiąca powstawać będzie około 10 tys. mikrostacji fotowoltaicznych.

By przyśpieszyć i ułatwić składanie wniosków w programie Mój Prąd, prezes NFOŚiGW Piotr Woźny chce – włączając do programu banki – stworzyć platformę internetową. Rozmowy na temat takiego rozwiązania toczyły się dotychczas z bankiem PKO BP, który kilka miesięcy temu na domowe instalacje fotowoltaiczne proponował kredyt preferencyjny.

Na razie jednak składanie wniosków możliwe jest jedynie w siedzibie NFOŚiGW osobiście lub drogą pocztową.

Źródło: Gramwzielone.pl