Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego odwołany

We środę 13 maja Ministerstwo Środowiska odwołało Andrzeja Grygoruka ze stanowiska dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. W dokumencie nie podano uzasadnienia. Teraz resort odpowiada.

Andrzej Grygoruk był dyrektorem parku przez 3,5 roku, a pracował w nim od lat. Samą ochroną przyrody zajmuje się od ponad 32 lat. Wcześniej dwukrotnie pełnił funkcję wicedyrektora. Jak sam przyznał, w odwołaniu, które otrzymał w Ministerstwie Środowiska nie podano powodu tej decyzji. 


Uzasadnienie odwołania Grygoruka


Decyzja o odwołaniu pana Andrzeja Grygoruka ze stanowiska dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego została podjęta po szczegółowej analizie wyników kontroli i audytu przeciwpożarowego zleconego przez Ministerstwo Środowiska oraz przekrojowej ocenie działalności zarządczej – cytuje Polsat News rzecznika resortu ds. środowiska, Michał Gzowski.

Nowy dyrektor BPN zostanie wybrany drogą konkursową. Wobec kandydatów oczekuje się m. in. co najmniej sześciu lat stażu pracy, w tym trzech lat na stanowisku kierowniczym oraz wiedzy “z zakresu spraw należących do właściwości dyrektora parku narodowego”.


Pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego

BPN jest największym polskim chronionym obszarem (ok. 59 tys. hektarów). Pod koniec kwietnia doszło w nim do pożaru, w którym spłonęło około 5,5 tysiąca hektarów lasu i łąk. Akcja gaśnicza trwała tydzień, wzięło w niej udział około 1,5 tysiąca strażaków, wspieranych przez WOT, mieszkańców, służby parkowe i leśne. 


Oceniono, że do pożaru doszło w wyniku podpalenia. Dyrektor Grygoruk wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Obecnie wzrosła do 126 tysięcy.

źródła: polsatnews.pl, gazeta.pl
Fot. źródło: PAP/Artur Reszko