E-KUMULATOR – specjalny program dla przemysłu

Program E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu – jest programem zainicjowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten ma na celu obniżenie zużycia surowców pierwotnych, ograniczenie emisji szkodliwych gazów, wykorzystanie odpadów przemysłowych do pozyskania energii.

E-KUMULATOR jest dedykowany przedsiębiorcom po to, by dostosowali swoje działalności do wymogów dyrektyw o emisjach przemysłowych (IED), a także do powstającej dyrektywy MCP, nawiązującej do źródeł energii mniejszych niż 50 MW. Jest to więc szansa dla wielu firm zajmujących się działalnością przemysłową, zwłaszcza, że budżet na lata 2015-2023 wynosi aż 1 miliard złotych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Perspektywy dla przedsiębiorców

Na temat perspektyw, jakie stwarza przedsiębiorcom E-KUMULATOR, wypowiada się Rafał Kręcisz, Starszy Specjalista z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej :

– Konstrukcja programu pozwala na podjęcie działań proekologicznych możliwie szerokiej grupie odbiorców, niezależnie od branży i wielkości przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że przygotowanie programu poprzedzone było szerokimi konsultacjami społecznymi, w wyniku których dostosowano warunki programu oraz możliwości finansowania do realnych potrzeb rynku. Dla podmiotów zobligowanych do wdrażania dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED) takim warunkiem jest dostosowanie swoich instalacji do standardów emisyjnych w niej określonych. Dla pozostałych obszarów minimalnym warunkiem jest zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego lub zmniejszenie emisji do powietrza o 5% względem stanu wyjściowego. Przeprowadzone analizy wskazują, że wartość ta jest adekwatna i możliwa do spełnienia nawet wśród przedsiębiorców, u których procesy przemysłowe są na wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.

Formy pożyczki

Specjalista wyjaśnia również szczegóły dotyczące dofinansowania:

– Przedsiębiorca przystępujący do Programu może liczyć na dofinansowanie w postaci pożyczki (w wysokości od 0,5 mln zł do 90 mln zł) obejmującej do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pożyczka oferowana przez NFOŚiGW w ramach Programu może być przekazana w dwóch formach: preferencyjnej (oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku, okres finansowania max 15 lat) lub na zasadach rynkowych. Możliwość finansowania inwestycji we wskazanych powyżej dwóch formach daje możliwość dofinansowania zarówno przedsiębiorców, dla których możliwe jest udzielnie pomocy publicznej jak i tych, którym obowiązujące przepisy prawne nie dają takiej możliwości.

Wsparcie dla każdego

W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca może liczyć na wsparcie finansowe, o ile tylko spełni kryteria i warunki programu.

– Dodatkowym bonusem przewidzianym w ramach programu jest możliwość (po spełnieniu określonych warunków) częściowego umorzenia pożyczki preferencyjnej nawet do 20%. Wysokość umorzenia uzależniona jest m.in. od tego, czy inwestycja przyniesie wyższe efekty ekologiczne, niż minimalne wynikające z wymagań prawnych lub określonych w programie – dodaje Kręcisz.