E-taryfy dla stacji ładowania samochodów elektrycznych

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 roku zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Jedną ze zmian jest wprowadzenie dedykowanej taryfy dla stacji ładowania samochodów elektrycznych, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 roku.  

Wsparcie dla polskiej elektromobilności

Wprowadzona e-taryfa jest kolejnym sposobem wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce. Ma ona ułatwić rozwój ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Taryfa pozwoli zmniejszyć stałe koszty związane z zapewnieniem dostaw energii elektrycznej dla infrastruktury ładowania. Tym samym spadną koszty stałe funkcjonowania stacji ładowania. Taryfa ta zakłada częściowe przeniesienie ciężaru finansowego ze składnika stałego stawki sieciowej na składnik zmienny, który powiązany jest z rzeczywistym zakresem wykorzystania infrastruktury ładowania.

Oczekiwane korzyści z wprowadzenia taryfy

Dotychczas operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania ponosili bardzo duże koszty związane z płaceniem stałych opłat dystrybucyjnych, które były nieproporcjonalnie duże w porównaniu z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi za zużycie energii w ramach ładowania pojazdów elektrycznych.

W związku z obniżeniem kosztów funkcjonowania stacji ładowania użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą spodziewać się inwestycji w stacje ładowania oraz obniżenia cen usługi ładowania pojazdów elektrycznych.

E – taryfa pozwoli też zwiększyć moc stacji ładowania, co przyczyni się do szybszego ładowania pojazdów elektrycznych i większego komfortu użytkowników pojazdów.

Nowa taryfa zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

Infrastruktura ładowania w Polsce

Zgodnie z “Licznikiem elektromobilności”, pod koniec października 2020 roku po polskich drogach jeździło 15 965 elektrycznych samochodów osobowych, z czego 8 662 sztuki stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV). 

Wraz ze wzrostem liczby elektryków, rozwija się także infrastruktura ładowania. Pod koniec października w Polsce funkcjonowały 1294 ogólnodostępne stacje ładowania elektryków (w sumie 2474 punkty), z czego 32% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC). Pozostałe z nich to wolne ładowarki prądu przemiennego (AC). 

Źródło: gov.pl, orpa.pl