Ekosystem

Ekosystem – układ ekologiczny składający się ze zwierząt wraz ze środowiskiem jakie zajmują.