Emisja dwutlenku węgla w amerykańskim sektorze energetycznym osiągnęła rekordowo niski poziom

Kolejne zwycięstwo energii odnawialnej. Raport Power Sector Carbon Index wykazał, że emisja dwutlenku węgla z amerykańskiego sektora energetycznego osiągnęła rekordowo niski poziom. Dzięki rządowym staraniom, siłom rynkowym i nowym technologiom firmy energetyczne zmieniają swój profil i zaczynają coraz więcej korzystać z czystych źródeł energii elektrycznej, takich jak OZE czy gaz ziemny. Ten czynnik nie jest bez znaczenia – trzynaście lat temu emisja związków węgla do atmosfery była o 27% wyższa.

Indeks, o którym mowa powyżej, mówi o stosunku dwutlenku węgla do ilości energii wyprodukowanej podczas jego generacji. Raport opracowany został przez Carnegie Mellon University (CMU) oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS). Śledzi on poziom emisji dwutlenku węgla i porównuje go do historycznych danych z ostatnich dwudziestu lat.

Carnegie Mellon Index pokazuje nam krytyczne dane dotyczące wpływu energetyki na środowisko. Wielokrotnie wykazaliśmy już, że indeks ten doskonale ilustruje trendy w energetyce i emisji. W szczególności ważne jest, iż pokazuje spadek emisji do rekordowo niskiego poziomu. Wynika to z połączenia wykorzystania gazu i OZE do produkcji prądu – zastąpiły one źródła energii z wyższym poziomem emisji, takie jak elektrownie węglowe” – powiedziała Costa Samaras, naukowiec z CMU.

Emisja z elektrowni w USA wyniosła średnio 438 kg CO2/MWh, czyli o 3,1% mniej niż w 2016 roku i o 26,8% mniej niż w 2005 roku. „To często używany wskaźnik procesu transformacji i redukcji emisji” – twierdzą przedstawiciele CMU.

Aktualizacja na czwarty kwartał pokazała jeszcze niższą emisję dwutlenku węgla – średnio 432 kg/MWh. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wykorzystanie elektrowni węglowych spadło o 6%. Siłownie atomowe zyskały 4%, hydroelektrownie –1%, elektrownie wiatrowe –13%, a solarne – aż 30%.

Jak mówi CEO MHPS Americas, Paul Browning, „przemysł energetyczny poczynił znakomity postęp w ciągu ostatniej dekady. Pojawiło się wiele nowych technologii, a także zwiększone naciski ze strony rządu stanowego i federalnego”.