Enel zamierza zainstalować 6,7 GW nowych mocy w ciągu najbliższych trzech lat.

Włoski operator Enel, postawił sobie ambitne zadanie. W ramach planu strategicznego na lata 2017-19 chce zainstalować 6,7 GW nowych mocy OZE. W zakres tych mocy wchodzić mają moce zarządzane i skonsolidowane przez Enel.

Jednocześnie firma ma zamiar zmodyfikować swój model biznesowy, co miałoby umożliwić szybsze kapitalizowanie zysków z inwestycji w OZE. Zyski te miałyby być reinwestowane w rozwój zielonej energetyki. Jak zakłada strategia firmy, do 4,5 miliarda euro zostanie zreinwestowanych w ten sposób do roku 2019.

Enel ocenia swój CAPEX na najbliższe trzy lata na 20,9 miliarda euro. Szacunki te są minimalnie mniejsze, niż podawane w zeszłym roku 21,2 miliarda euro. Jak podaje firma 95% wydatków inwestycyjnych CAPEX przeznaczonych ma być na rozwijanie sieci przesyłowej oraz OZE. Firma ma zamiar inwestować w zielone elektrownie, ciepłownie a także nabywać prąd elektryczny z OZE od innych podmiotów.

Plan na lata 2017-19 zakłada stabilny wzrost dochodów firmy od 3,2 miliarda euro, planowanego na obecny rok do 4,7 miliarda euro planowanego na rok 2019. Wartości te są wyższe niż podawane w zeszłorocznych planach. „W dzisiejszej aktualizacji strategii dodaliśmy dodatkowy focus na klientach, jako siłę, która ma napędzać dalszy wzrost firmy i strategicznych filarów jej działania” mówił CEO firmy Francesco Starace.