Intersolar wchodzi na obiecujący i trudny rynek OZE w Iranie

Intersolar od 25 lat łączy ludzi, rynki i technologie w sektorze technologii fotowoltaicznych. Ostatnie konferencja Intersolar Summit odbyła się 15. listopada w Teheranie (Iran). Na konferencji irański minister energii dr Sattar Mahmoudi oraz dyrektor Organizacji Energii Odnawialnych w Iranie (SUNA) dr Seyed Mohammad Sadeghzadeh powitali ponad 400 uczestników konferencji – przybyło ich dwukrotnie więcej niż początkowo przewidywano.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Głównymi tematami dyskusji na konferencji były rozwiązania integrujące instalacje fotowoltaiczną z siecią przesyłową oraz mechanizmy finansowania farm słonecznych (również na zasadzie zagranicznych inwestycji). Goście bardzo zachwalali rozwój irańskiego sektora energetyki słonecznej.

O integracji systemów OZE z siecią energetyczną opowiadał Saed Raei menedżer z TAVANIR, krajowego producenta energii elektrycznej i operatora krajowej sieci przesyłowej oraz liczni operatorzy regionalnych sieci przesyłowych. Głównym problemem z integracją systemów fotowoltaicznych z siecią są formalności – w każdej prowincji Irany realizowane są one inaczej, co doprowadza do niepotrzebnych komplikacji procedury. SUNA podjęła kroki w kierunku standaryzacji tych procedur, jednakże jak się ocenia zajmie to od 5 do 10 lat.

Większym problemem dla rozwoju irańskiego sektora fotowoltaicznego jest brak finansowania. Banki są niechętne do inwestowania w tym kraju, m.in. z uwagi na amerykańskie sankcje. Z uwagi na to instytucje, które decydują się na finansowanie inwestycji w fotowoltaicznych w Iranie zainteresowane są tylko krótkimi (do 2 lat) projektami. Irańskie banki nie są pomocne w zakresie finansowania inwestycji w OZE z uwagi na wysokie oprocentowanie, jakie oferują. Rząd w Teheranie traktuje sprawę OZE priorytetowo i inwestycje tego rodzaju mogą liczyć na duże wsparcie państwa.

Systemy fotowoltaiczne są bardzo dobrym rozwiązaniem dla Iranu. Elektrownie tego rodzaju mogą być zbudowane bardzo szybko, co pozwala na zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną tego kraju. Niestety rozwój tego sektora nie odbywa się bez problemów. Zagraniczni inwestorzy zwracali uwagę na fakt, że niezwykle trudno jest im uzyskać pozwolenia na budowę i uruchomienie farmy fotowoltaicznych w tym kraju.