Polskie farmy fotowoltaiczne w Enefit Green wyróżniają się wydajnością. Estońska spółka zarządza w Polsce 9 elektrowniami, planowana jest budowa kolejnych 11

64 GWh energii wyprodukowała w samym tylko lipcu Enefit Green, spółka zależna Grupy Eesti Energia. Wynik zbudowały przede wszystkim farmy wiatrowe w Estonii i na Litwie, ale znaczący udział osiągnęły też nowo nabyte polskie elektrownie słoneczne. 

Ukraina staje się słoneczną przystanią

Z przemową do zgromadzonych wystąpił Konstantin Gura z Departamentu Stanu ds. Efektywności Energetycznej, który przekazał informacje na temat rozwoju ukraińskiej fotowoltaiki. Wedle zaprezentowanych przez niego danych, do tej pory na Ukrainie zainstalowano 841 MW mocy z paneli PV, służących do produkcji energii elektrycznej.

Mikrosieć zasili całą wyspę

Mikrosieć i technologia bezprzewodowa ABB umożliwiają zasilanie energią słoneczną miejsca wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To wzorcowy przykład dla przyszłych, opartych o czystą energię, rozwiązań.