Energa dba o faunę w regionach Ostrołęki

Grupa Energa podjęła działania proekologiczne na rzecz fauny w regionach Ostrołęki. Przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki wpuściła do Narwi 200 par raków błotnych, wpisanych do polskiej czerwonej księgi zwierząt. Raki błotne objęte są gatunkową ochroną częściową na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

Miliony nowych ryb

Produkując w Ostrołęce energię elektryczną i cieplną Energa korzysta z zasobów Narwi do chłodzenia bloków energetycznych. Natomiast termika wracającej do rzeki wody jest wykorzystywana do hodowli ponad 30 gatunków ryb. Szacuje się, że dzięki tym warunkom, stwarzającym doskonałe możliwości wytwarzania materiału do zarybiania dla wielu jezior i rzek w Polsce, wyhodowano miliony sztuk narybku.

Ryby w rzece Narew, fot. materiały prasowe

Rak błotny w czystej Narwi

Dzięki akcjom proekologicznym będą odczuwalne efekty wspólnych działań. Już są pierwsze sygnały od wędkarzy, z których wynika, że wprowadzony rak błotny przetrwał zimę, przyjął się i przystąpił do rozrodu wiosennego.

– Z kół wędkarskich otrzymujemy informacje, iż nie znaleziono ani jednego martwego osobnika – mówi Wiesław Szczubełek, Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki – W związku z tym, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć iż rak się przyjął, a jak wiadomo, rak jest biologicznym wskaźnikiem jakości i czystości wód.  Warto podkreślić, że w Narwi, w okolicach Elektrowni B, eksploatowanej przez Energę, jest zdecydowanie większa ilość ryb reofilnych niż w latach ubiegłych. Jest to związane z tym, iż w okolicach elektrowni woda jest głębsza oraz bardziej natleniona.

Rak błotny w rzece Narew, fot. materiały prasowe

Jak wyjaśnia wiceprezes TPO, Narew jest rzeką nizinną tworzącą rozległe doliny, torfowiska więc skorupiaki mają tu sprzyjające warunki do funkcjonowania i rozmnażania. Rak błotny jest tzw. bioindykatorem, czyli gatunkiem wskaźnikowym, który wymaga dobrego i czystego środowiska wodnego z odpowiednio natleniona wodą. Raki występowały powszechnie w wodach Narwi do końca lat 70. Jednakże wówczas, w wyniku awarii w zakładzie przemysłowym w Łomży, przeważająca ilość skorupiaków i mięczaków wyginęła. Niektóre gatunki nie odrodziły się.

Pomoc dla ptaków

Energa Elektrownie Ostrołęka na początku 2020 roku wsparła akcję edukacyjną eko-ornitologiczną, aby uwrażliwić na piękno otaczającej przyrody. Wraz z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki na terenie zielonym, w centrum Ostrołęki, zamontowano kilkanaście karmników dla ptaków. Spełniają one odpowiednie wymagania. Znajdują się w bezpiecznych miejscach, na odpowiedniej wysokości, aby można było regularnie uzupełniać pokarm.

Źródło: informacja prasowa