Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Energetyka pod presją zmian. FIT for 55 w ocenie branży energetycznej

Energetyka pod presją zmian. FIT for 55 w ocenie branży energetycznej

Wsparcie czy wyzwanie w drodze do sprawiedliwej transformacji? To pytanie, na które odpowiedzi szukali uczestnicy debaty FIT for 55 podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, Komisji i Parlamentu Europejskiego oraz firm z sektora energetycznego.

Reklama

Sprawiedliwa transformacja

Spotkanie rozpoczęła Komisarz ds. Energii, Kadri Simson reprezentantka stanowiska Komisji Europejskiej:

– Fit for 55 pozwala ująć ambicje klimatyczne w realia prawne i potwierdza, że redukcja emisji o co najmniej 55% do 2030 jest możliwa. Ta transformacja musi być jednak przeprowadzona w sprawiedliwy i zrównoważony sposób.

Kolejno do tematu odniósł się Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka. Podkreślił, że polski rząd musi patrzeć na zapisy pakietu z perspektywy kraju, skupiając się głównie na tych, które wzbudzają wątpliwości. Redukcja emisji CO2 jest konieczna, jednak transformacja energetyczna w Polsce wymaga wprowadzenia odpowiednich mechanizmów.

– Od wielu lat konsekwentnie podkreślamy, iż transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa i nie może pogarszać warunków ekonomicznych w określonych regionach czy grupach społecznych – powiedział minister Michał Kurtyka.

Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii deklarował chęć budowania ponadfrakcyjnych sojuszy w tej sprawie.

– Gdybyśmy zaczęli offshorowe inwestycje wcześniej to bylibyśmy w innej sytuacji. Czasami tak jesteśmy skoncentrowani na sprawach bieżących, że nie myślimy perspektywiczniepodsumował.

Potrzeba okresu przejściowego

Obaw o realizację postulatów Fit for 55, a przede wszystkim tempo ich wprowadzania nie kryli przedstawiciele sektora energetycznego. Zgromadzeni paneliści zgodnie przyznali, że Polska jest w zupełnie innym miejscu niż pozostałe kraje europejskie z powodu znaczącego udziału węgla w naszym miksie energetycznym.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA, prezes Rady Zarządzającej PKEE apelował, by nie zabijać polskiej gospodarki.

– Polski rynek ciepłowniczy jest najbardziej rozwinięty w Europie. Aby spełnić postulaty potrzebujemy okresu przejściowego. A gazu, który mógłby być paliwem przejściowym nie możemy użyć. Mamy nadzieję, że nastąpi urealnienie oczekiwań mówił Dąbrowski i dodał – Potrzebny jest fundusz, dzięki któremu sfinansujemy inwestycje gazowe. Energia nie może być czymś luksusowym.

Na okres przejściowy uwagę zwrócił także Artur Michałowski, wiceprezes zarządu ds. handlu, p.o. prezesa zarządu, TAURON Polska Energia SA.

– Obecnie produkujemy większość energii z węgla, dlatego nie przeprowadzimy transformacji z dnia na dzień. Okres przejściowy powinien być najważniejszym procesem. Idziemy w budowę farm słonecznych i wiatrowych, ale musimy mieć źródła, które będą stanowiły rezerwęargumentował Artur Michałowski.

fit foto
uczestnicy panelu Fit for 55 podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Energetyka pod presją zmian

Przedstawiciele branży energetycznej podkreślali także niepewność rynku, na którym działają. Paweł Szczeszek, prezes zarządu Enea SA mówił, że spółka kilka miesięcy temu ogłosiła strategię transformacji, ale po unijnych zmianach wszystko jest już nieaktualne.

– Nigdy energetyka nie była pod tak dużą presją zmian. Rozumiem, że musimy respektować porozumienia klimatyczne, ale tempo wprowadzania tych zmian jest za szybkie. Musimy mieć czas, aby zbudować nowy, zielony, ale też pogodowo niezależny system energetyczny. Musimy też nauczyć się nim zarządzać – tłumaczył Paweł Szczeszek.

Prezes zarządu Enea SA skarżył się też na brak wsparcia finansowego.

– Instytucje finansowe odmawiają nam wsparcia, dopóki nie odejdziemy od węgla. Jednak, żebyśmy od niego odeszli musimy inwestować w nowe rozwiązania. Bez funduszy nie jesteśmy w stanie tego robićmówił.

Przedstawiciele sektora energetycznego zgodnie przyznali, że ich zdaniem postulaty Fit for 55 należy urealnić.

Nie ma alternatywy dla paliwa gazowego dla transformacji energetycznej w Polsce. Albo urealniamy cele, albo dostajemy dodatkowe finansowanie. Tylko to pozwoli zapobiec ubóstwo energetycznemu – mówił Dominik Wadecki, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, Energa SA, grupa ORLEN.

Planowany pakiet regulacji Fit for 55 z pewnością jest jedną z największych rewolucji w historii UE i jedną z najbardziej kosztownych. Czy niemożliwą do osiągnięcia w określonym czasie?

Z dyskusji prowadzonej podczas EKG wynika, że raczej nie. Przynajmniej w tak radykalnej – w ocenie dyskutujących – wersji. Paneliści zwrócili uwagę, że kluczowymi elementami na drodze do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji energetycznej powinna być reforma systemu handlu emisjami (ETS) oraz wsparcie dla projektów gazowych.

źródło: nowa-energia.com.pl, materiały własne

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.