Fotowoltaika numerem jeden w Polsce

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przedstawiło raport “Polski rynek fotowoltaiczny w liczbach”, z którego wynika m.in., że w 2017 roku przyłączono prawie 13 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 83,3 MWp.

Raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej pokazuje, że Polacy coraz częściej inwestują w domowe instalacje fotowoltaiczne. W 2017 roku do sieci energetycznej przyłączono ponad 83,3 MWp, czyli ponad 2 800 nowych instalacji PV. Razem z instalacjami zamontowanymi w latach poprzednich generują one aż 164,8 GWh energii elektrycznej. Ich skumulowana moc to 174,5 MW.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak pokazują dane zebrane w raporcie, ponad 47 tysięcy domów może być zasilanych energią z paneli słonecznych. To największy przyrost mocy spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, nawet tych pozyskiwanych z wiatru. Jest to wyraźny trend wzrostowy. Statystycznie w 2017 roku w ciągu dnia montowano 35 instalacji fotowoltaicznych. W 2013 roku średnia to tylko jeden montaż, co 9 dni.

Łączna moc z instalacji fotowoltaicznych w ciągu 2017 wzrosła o 83,3 MW, co daje prawie 2-krotny wzrost produkcji energii elektrycznej w stosunku do roku poprzedniego. Ich udział w pokryciu krajowego zapotrzebowania na prąd na koniec 2017 roku wynosił 0,1% i miał 0,4% udziału w polskim systemie elektroenergetycznym.

W raporcie Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej możemy przeczytać również, że “łączna moc instalacji fotowoltaicznych pracujących w polskim systemie elektroenergetycznym pod koniec 2017 roku wyniosła 282,2 MW, w tym 107,75 MW w systemach małych i dużych oraz 174,5 MW w mikroinstalacjach fotowoltaicznych”. Łączna moc małych i dużych instalacji (tych o mocy ponad 40 Wp) to 8,65 MW. Stan całego sektora fotowoltaiki w Polsce przedstawia się następująco:

Dane zebrane przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej pokazują, że rok 2017 należał przede wszystkim do fotowoltaiki. Przyrost mocy z tych instalacji był większy od pozostałych odnawialnych źródeł energii.