Global Clean Air Summit 2017 – Forum dla czystego powietrza 2017

Global Clean Air Summit 2017 – Forum dla czystego powietrza 2017

Zagrożenie płynące z zanieczyszczonego powietrza jest bolączką znaną niemal na całym świecie. Z tego też względu podejmowane są szeregi działań, mających na celu walkę z narastającym problemem. Jednym z nich jest Global Clean Air Summit – Forum dla czystego powietrza, które odbędzie się 27 listopada br. w Krakowie. Podczas konferencji zabiorą głos krajowe i zagraniczne autorytety w tej dziedzinie, w tym lekarze, politycy i przedstawiciele lokalnych inicjatyw zajmujących się walką ze smogiem.

W pierwszej części spotkania odbędą się dyskusje poświęcone kwestiom zanieczyszczenia powietrza postrzeganym z perspektywy biznesowej, technologicznej, zdrowotnej i politycznej. Panel związany z biznesowym aspektem walki z zanieczyszczeniami będzie zawierał referaty skupiające się m.in. na sposobach włączania sektora prywatnego do walki o czyste powietrze.

W panelu poświęconym części technologicznej wydarzenia odbędą się prelekcje poświęcone m.in. budowie i funkcjonowaniu oczyszczaczy powietrza, modelowaniu stanu jakości powietrza znajdującego się na terenie Małopolski, Śląska, Czech i Słowacji, a także w naszych domach. Punktem głównym tej części obrad będzie wykład Anthony’ego S. Wexlera, Dyrektora Air Quality Research Center na University of California, który opowie o nowych technologiach związanych z czujnikami zanieczyszczeń oraz upowszechnianiem świadomości związanej z zagrożeniami, jakie generuje zanieczyszczenie powietrza.

Panel poświęcony sprawom związanym ze zdrowiem będzie się opierał przede wszystkim na uświadamianiu rangi zagrożeń, jakie niesie ze sobą wdychanie zatrutego powietrza. Na temat mechanizmów toksycznego oddziaływania pyłu zawieszonego wypowie się profesor Frank Kelly z Department of Analytical & Environmental Sciences działającego w King’s College London, o rozpowszechnianiu wiedzy na temat zdrowotnych skutków zanieczyszczeń wykład wygłosi dr Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii WIM, a o zależnościach między narażeniem na zanieczyszczenie powietrza a ryzykiem występowania chorób nowotworowych opowie profesor Ole Raaschou-Nielsen z  Danish Cancer Society Research Center w Kopenhadze.

W części poświęconej politycznym aspektom wydarzenia odbędzie się m.in. debata poświęcona ochronie powietrza na szczeblu polityki ogólnokrajowej, regionalnej i lokalnej.

Podczas panelu głównego będzie miała miejsce natomiast debata na temat sposobów walki o czyste powietrze. W jej trakcie głos zabiorą m.in. prof. Michał Krzyżanowski – epidemiolog, Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Jadwiga Emilewicz – Wiceminister Rozwoju.