NFOŚiGW: Ponad 1,8 mld zł dla 31 miast na gospodarkę wodno-ściekową

Do końca roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisze umowy na ponad 1,8 mld zł dofinansowania z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Inwestycje obejmą 31 miast, największe z nich będą realizowane w Warszawie, Poznaniu, Radomiu, Lublinie i we Wrocławiu. Wodno-kanalizacyjne projekty łącznie będą kosztowały 3,6 mld zł.

Umowy o wielomilionowe dotacje NFOŚiGW zawiera po zakończeniu oceny poszczególnych projektów zgłoszonych do trzeciego już konkursu w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Działanie to ma na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez dokończenie budowy systemów gospodarko wodno-ściekowej w aglomeracjach. Dotychczas podpisano 12 umów, kolejnych 19 podpisanych zostanie do końca tego roku. W sumie 31 miast otrzyma 1 874 610 980,51 zł wnioskowanego wsparcia na przedsięwzięcia warte 3 633 222 036,81 zł.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” – to tytuł największego „ściekowego” projektu, który będzie realizowany dzięki środkom unijnym (637 mln zł). Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. wyda w sumie ponad 1,2 mld zł na mazowiecką inwestycję, która przyczyni się do modernizacji dwóch warszawskich oczyszczalni oraz podłączenia 5700 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej. Co więcej: 6720 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Warszawy, Pruszkowa i Serocka. Umowę o dofinansowanie NFOŚiGW planuje podpisać w najbliższy piątek, 24 listopada br.

Następne pod względem wielkości dotacji na gospodarkę wodno-ściekową są inwestycje z Poznania, Radomia, Lublina i Wrocławia.

Szósty etap uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach otrzyma ponad 241 mln zł unijnego wsparcia. Dotację Narodowy Fundusz przekaże poznańskiej spółce Aquanet na podstawie zawartej 17 października br. umowy. Projekt wart blisko 473 mln zł będzie realizowany w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Mosinie i Czerwonaku, czego efektem będzie polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej umożliwiające przyłączenie 10207 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, zapewnienie dostaw wody pitnej o odpowiedniej jakości i poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej.

Z kolei Wodociągi Miejskie w Radomiu dostaną 192 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na modernizację i rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej radomskiej aglomeracji. Umowę podpisano 17 listopada br. Skorzysta na tym prawie trzy tysiące nowych użytkowników sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Trzeci etap przedsięwzięcia będzie kosztował 372 mln zł.

Natomiast Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. podejmie się rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w mieście. Trzeci etap tego wieloletniego projektu otrzyma 138 mln zł dotacji przy całkowitym koszcie oszacowanym na 267 mln zł. Efektem prac będzie przede wszystkim poprawa pracy oczyszczalni, ale również przyłączenie 3409 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej oraz zapewnienie 754 osobom możliwości korzystania z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

I w końcu za docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia będzie odpowiadało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., które na ten cel pozyska 102 mln zł dofinansowania, a w sumie wyda na inwestycję 197 mln zł. Dzięki temu m.in. do sieci kanalizacyjnych podłączonych zostanie 2154 nowych osób, a ponadto 465 osoby skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Mniejsze, bo poniżej 100 mln zł, ale nadal okazałe inwestycje wodno-kanalizacyjne planowane są także w następujących miejscowościach: Jaworzno, Elbląg, Zielona Góra, Kielce, Bodzentyn, Bielsk Podlaski, Kraków, Międzyzdroje, Łomża, Żyrardów, Żnin, Kołobrzeg, Niepołomice, Bielsko-Biała, Słupsk, Stary Sącz, Jasło, Legnica, Głowno, Chorzów, Sochocin, Nasielsk, Cegłów, Glinojeck, Osieck, Łosice.

Ocena projektów zgłoszonych w ramach trzeciego konkursu z unijnego działania 2.3 trwa od marca 2017 r. Do Narodowego Funduszu wpłynęło 210 wniosków na kwotę 4,8 mld zł (wartość całkowita projektów – 9,3 mld zł), z czego po ocenie formalnej i merytorycznej pierwszego stopnia pozostało 162 wnioski na kwotę 4,2 mld zł. Obecnie trwa ocena ekspercka w obszarach: technicznym, finansowym i środowiskowym. Ponieważ początkowy budżet konkursu (2 mld zł) okazał się zbyt skromy w stosunku do potrzeb, instytucje zaangażowane we wdrażanie programu doprowadziły do zwiększenia dostępnych środków tak, aby wszystkim pozytywnie ocenionym projektom można było udzielić dofinansowania. Oznacza to, że w 2018 r. będzie podpisanych jeszcze ok. 100 umów.