Gmina Bychawa otrzymała 11 milionów na odnawialne źródła energii

Gmina Bychawa pozyskała środki na odnawialne źródła energii. 11 milionów złotych zostanie przeznaczone na zakup i montaż ponad 800 kolektorów słonecznych oraz na wymianę 200 pieców węglowych na ekologiczne, zasilane biomasą.

Odnawialne źródła energii to szansa na aktywną walkę ze smogiem i podniesie jakości energetycznej. Dlatego gmina Bychawa stworzyła projekt „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gminy Bychawa” i pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dotacje unijne będą wynosić aż 8 milionów złotych, a pozostałe 3 miliony dołoży ze swojego budżetu gmina. Dzięki temu mieszkańcy zyskają ponad 800 kolektorów słonecznych oraz wymienią 200 pieców węglowych na ekologiczne kotły na pellet. Dofinansowanie może obejmować aż 85% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości i wartości zgłoszonych do projektu inwestycji.

Dotacje nie podlegają opodatkowaniu VAT. Zakończenie montażu wszystkich instalacji przewidziane jest na sierpień bieżącego roku.