Hulajnogi elektryczne: nowe prawo wiosną

Urzędujący jeszcze minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk zapowiedział regulację prawną zasad ruchu urządzeń transportu osobistego (UTO). Chodzi tutaj przede wszystkim o hulajnogi elektryczne. Minister Andrzej Adamczyk zapowiada – wiosną.

Nie spodziewaliśmy się, że efektem konsultacji społecznych będzie tak dużo uwag i tak dużo różnorakich propozycji. One są dzisiaj szczegółowo analizowane. Chcielibyśmy, aby przepisy (dotyczące UTO) weszły w życie wiosną przyszłego roku. Mamy nadzieję, że projekt tej ustawy będzie jednym z pierwszych, którym będzie zajmował się rząd i Sejm – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Propozycje w postaci pakietu rozwiązań przedstawiono ministerstwu już w czerwcu. Proponowano w nich, aby hulajnogi poruszały się po chodnikach tylko wtedy, gdy nie będzie wyznaczonej drogi rowerowej, a dopuszczalna prędkość na jezdni obok chodnika będzie wyższa niż 30 km/h. Co więcej, hulajnoga ma być traktowana tak jak rower. Oznacza to, że obowiązkiem kierującego będzie w ogóle poruszanie się po drogach rowerowych. Z kolei podczas jazdy po chodnikach będzie i musiał zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Ponadto, elektryczną hulajnogą będzie mogła poruszać się tylko jedna osoba. Osoby małoletnie (10 – 18 lat) chcąc korzystać z tych pojazdów, mają posiadać kartę rowerową.

Pakiet jednak rozgranicza hulajnogi elektryczne od tych klasycznych, napędzanych siłą mięśni. Użytkownicy tych ostatnich nadal będą traktowani jako piesi.

Jeśli te propozycje zostaną zaakceptowane, konieczne będzie wprowadzenie nowelizacji ustawy Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.