I kwartał 2020 w ML system – prawie 20 mln zł przychodów

ML System, polska firma specjalizująca się w fotowoltaice zintegrowanej z budownictwem (BIPV) przedstawiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał bieżącego roku. Spółce udało się wygenerować przychody na poziomie 19,7 mln złotych, 4,2 mln zł EBITDA oraz 1,4 mln zł zysku netto. W porównaniu z okresem analogicznym roku wcześniejszego jest to wzrost o kolejno 25,9, 32,2 oraz 50,1 procent.

Rezultaty wypracowane w I kwartale bieżącego roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Odzwierciedlają przyjętą strategię koncentracji na kontraktach wysokomarżowych. W kolejnych kwartałach będziemy kontynuować dywersyfikację produktów i kanałów sprzedaży, rozwój oferty usług w ramach Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz ekspansję na nowe rynki zagraniczne. Celem na 2020 r., obok wzrostu sprzedaży, jest dalsza poprawa rentowności – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Skandynawia głównym rynkiem dla ML System


Do końca tego roku ML System chce przeznaczyć około 50 mln złotych na inwestycje. Większość tych pieniędzy trafi do projektu Quantum Glass (szkło, które wytwarza energię elektryczną ze słonecznego promieniowania podczerwonego i UV) oraz obszaru B+R (badawczo-rozwojowego). Do ważniejszych projektów, przy których firma bierze udział, zalicza się – obecnie w etapie realizacji –  budynek biurowy parku nauki w Uppsali, na fasadzie którego pojawi się instalacja o powierzchni 250 m2 i mocy 21 kWp. 

Ponadto, otrzymaliśmy zamówienie na dostawę do centrum turystycznego w norweskim Dalsnibba modułów fotowoltaicznych z powłoką z kropek kwantowych o łącznej powierzchni 35 m2. Trafią one na przeszkloną elewację budynku położonego na wysokości 1500 m n.p.m. To już czwarta w tym roku, po Stavanger, Sztokholmie i wspomnianej wyżej Uppsali, realizacja skandynawska.

Podstawowe, skonsolidowane dane finansowe:

(tys. zł)I kwartał 2019 r.I kwartał 2020 r.Dynamika
Przychody 15 63219 685125,9 proc.
EBITDA 3 1524 168132,2 proc.
Zysk netto 9361 405150,1 proc. 

Do końca minionego roku, ML System zatrudniał 183 osoby. Łączna powierzchnia ich zakładów produkcyjnych, razem z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym wynosi 14,4 tys. m2. Ponadto dysponuje 12 patentami, a pięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.