IEO: Już w 2020 roku fotowoltaika będzie drugą najważniejszą mocą w Polsce

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport: „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2019”. Wynika z niego, że już w 2020 roku fotowoltaika może stać się drugą najważniejszą mocą w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach PV na koniec 2018 r. wynosiła zaledwie 500 MW, ale już w maju 2019 r. przekroczyła 700 MW. To znaczący przyrost.

Autorzy raportu zwracają uwagę na fakt, że Polska ma ogromny, ale jak dotąd niewykorzystany potencjał do rozwoju rynku fotowoltaicznego. Jednak ze względu na zwrot energetyczny, rosnącą świadomość ekologiczną oraz niestabilną sytuację na rynkach energii wpływającą na wzrost cen prądu, fotowoltaika ma szansę stać się drugą technologią OZE w naszym kraju. Pierwsze miejsce przypada energetyce wiatrowej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Rynek fotowoltaiczny w Polsce z największym udziałem sektora prosumenckiego

Raport IEO obejmuje dane dotyczące różnych mocy źródeł fotowoltaicznych – uwzględnia: mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kW, małe instalacje fotowoltaiczne o mocy 50 kW – 50 kW, instalacje o mocy powyżej 500 kW oraz instalacje, które zostały zrealizowane po wygranych aukcjach OZE.

Wśród ich wszystkich największą moc przyłączono w ramach mikroinstalacji do 50 kW – na koniec 2018 roku było to 350 MW. IEO szacuje jednak, że ze względu na przyrost mocy w pierwszym kwartale tego roku może ich być już ponad 400 MW. To pokazuje, że na polskim rynku PV najbardziej dynamicznie rozwija się sektor prosumencki – instalacje dla domów jednorodzinnych.

IEO szacuje na podstawie zebranych danych, że skumulowana moc instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju aktualnie może wynosić ok. 700 MW.

moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne dla domów

Raport IEO pokazuje również, że wśród mikroinstalacji OZE zainstalowanych na koniec 2018 r. o łącznej mocy ponad 353 MW, największy udział miała fotowoltaika.

struktura rodzaju OZE na rynku polskim

Większość z tych instalacji, bo aż około 75% zamontowania została na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych, zaś pozostałe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy raportu zauważają, że ten skokowy przyrost mocy w 2018 i 2019 r. wiąże się przede wszystkim z sytuacją na rynku energii, czyli wzrostem cen za energię, które na ten moment dotykają przede wszystkim przedsiębiorców z taryfy C.

IEO na podstawie prognoz zakłada, że w przypadku taryfy grupy G, czyli tej, z której głównie korzystają właściciele gospodarstw domowych, nie powinno dochodzić do gwałtownych skoków cen energii. Dlatego też dynamiczny przyrost mocy w 2018 r. w tym sektorze powiązany jest z rosnącą świadomością społeczną Polaków oraz dostępnością rządowych programów dotacyjnych.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 do dnia 4 kwietnia 2019 r. kwota dofinansowania do projektów energetyki słonecznej (instalacje PV i kolektory słoneczne) przekroczyła 4 mld zł przy wkładzie finansów unijnych 2,5 mld zł”, możemy przeczytać w raporcie IEO.

Przypominamy, że zgodnie z niedawno opublikowanymi rządowymi projektami: Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. (PEP) oraz Krajowym planie na rzecz energii i klimatu do 2030 r.(KPEiK) zakładają znaczny wzrost mocy PV. W przypadku PEP to ponad 15,7 GW do 2040 r.