Inteligentne technologie w Krakowie

Ministerstwo Skarbu Państwa zawarło umowę z  rektorami trzech krakowskich uczelni dotyczącą utworzenia spółki, która na rewitalizowanych terenach Nowej Huty ma tworzyć technologie dla “inteligentnego miasta i innowacyjnej gospodarki”.

Sygnatariuszami porozumienia są minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński oraz prorektor ds. kształcenia Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko, prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz i rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady.

Celem spółki ma być stworzenie w Krakowie przestrzeni dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. KRK NH2 ma być nie tylko miejscem, w którym stosowane będą nowe technologie, ale także miejscem, w którym te technologie będą tworzone.

Jak mówi minister Czerwiński – Przed europejskim i polskim przemysłem jest trudne wyzwanie konkurowania na światowym rynku z wielkimi gospodarkami opartymi na niskim koszcie pracy. Jego zdaniem powinniśmy promować wszelkie inicjatywy, których celem jest wzmocnienie potencjału naszej gospodarki przez innowacje i nowe rozwiązania technologiczne. Minister ma nadzieję, że nowo powołana spółka zachęci inwestorów do lokowania w pobliżu Nowej Huty swoich laboratoriów badawczych, centrów wdrożeniowych i kompetencyjnych, a współpraca przedsiębiorców i krakowskich uczelni zaowocuje wzrostem liczby wdrażanych do gospodarki rozwiązań innowacyjnych oraz wzmocnieniem konkurencyjności całego polskiego przemysłu.

Skarb Państwa wniesie do Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki nieruchomości, na których powstaną laboratoria i ośrodki badawcze. Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki Kraków NH2 będzie zajmować ponad 300 hektarów terenów poprzemysłowych w krakowskiej Nowej Hucie. Obszar ten należał dotychczas do ArcelorMittal.

Dzięki aportowi Skarb Państwa będzie akcjonariuszem większościowym nowego podmiotu. Do formalnego rozpoczęcia działalności spółki potrzeba jeszcze zgód senatów uczelni – sygnatariuszy porozumienia.

Najważniejsze zadania jakie stoją przed zarządem nowo powołanej spółki to opracowanie masterplanu dla poprzemysłowego terenu, przebudowa układu kolejowego, likwidacja nieczynnych instalacji technicznych i przebudowa czynnych instalacji, rekultywacja terenu i uzbrojenie go we wszelkie niezbędne instalacje.