Inwestycje w polskie eko-projekty. 150 tys. euro wesprze działania na rzecz klimatu

Inwestycje w polskie eko-projekty. 150 tys. euro wesprze działania na rzecz klimatu

Islandia, Liechtenstein i Norwegia wesprą polskie projekty w obszarze energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego. Beneficjenci otrzymają na nie 150 tys. euro, czyli 646 tys. zł. Wnioski będzie można składać od 10 stycznia 2020 r. 

Obsługą wniosków zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ubiegać się o dofinansowanie będzie można do 30 września 2020 r. Wsparciem zostaną objęte działania nieinwestycyjne – autorzy projektów mogą za to zaproponować warsztaty, konferencje czy seminaria, które pozwolą na wymianę doświadczeń z przedstawicielami państw, które są darczyńcami. Projekty muszą dotyczyć obszaru związanego z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, łagodzeniem zmian klimatu, środowiska i ekosystemów. 

Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Polsce lub w Państwie-Darczyńcy są uznawane za wnioskodawców kwalifikujących się do udziału w naborze. 

Maksymalny poziom wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna kwota wsparcia wynosi 1 tys. euro, zaś maksymalna – 20 tys. euro.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do NFOŚiGW elektronicznie za pośrednictwem aplikacji Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępnej pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/generator-wnioskow-o-dofinansowanie/. Pytania dotyczące naboru można zadawać mailowo: [email protected] lub [email protected].

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.