Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej do potrzeb Twojego domu?

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej do potrzeb Twojego domu?

Dokładne obliczenie mocy instalacji fotowoltaicznej to zadanie dla firmy zajmującej się jej projektowaniem i montażem. Mimo to dobrze jest wcześniej określić jej wielkość – pomoże Ci to we wstępnym oszacowaniu kosztów oraz zysków. Co wziąć pod uwagę, dobierając moc instalacji do potrzeb gospodarstwa domowego?

Ile prądu potrzebuje Twój dom?

Najlepszym rozwiązaniem jest projektowanie instalacji tak, aby była w stanie pokryć pełne zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na prąd. W związku z tym najpierw oblicz lub oszacuj zużycie energii elektrycznej w domu. Najprościej sprawdzić stare faktury za prąd lub pobór prądu na liczniku. Dobrze byłoby porównać zużycie z kilku ostatnich lat. Jeśli jednak nie masz takiej możliwości, wystarczy, że przeanalizujesz ostatnie 12 miesięcy. Możesz też skorzystać z internetowych kalkulatorów zużycia energii.

Na tym etapie weź pod uwagę możliwy wzrost zapotrzebowania. Jeśli montaż instalacji fotowoltaicznej będzie się wiązał ze zmianą systemu ogrzewania na elektryczny czy wymianą sprzętów (na elektryczną płytę grzewczą, piekarnik itd.), w obliczeniach uwzględnij też energochłonność tych urządzeń. Poza tym zastanów się, czy w najbliższej przyszłości nie będziesz kupować nowej pralki, większej lodówki itd.

Obliczenia mocy paneli fotowoltaicznych

Jeśli już wiesz, jakie jest lub będzie zużycie energii elektrycznej w Twoim gospodarstwie domowym, możesz ustalić przybliżoną moc systemu fotowoltaicznego. Na potrzeby obliczeń i dla instalacji o mocy do 10 kWp (instalacje w większości domów jednorodzinnych) przyjmuje się: 1,25 kWp mocy instalacji na każde zużyte 1000 kWh energii elektrycznej w ciągu roku.

Jeżeli więc roczne zużycie wynosi 3000 kWh, to instalacja fotowoltaiczna powinna mieć moc 3,75 kWp. Przy zużyciu na poziomie 4000 kWh rocznie jest to 5,0 kWp itd.

Jednocześnie pamiętaj, że nawet jeśli według obliczeń stosunek mocy do zużytej energii wynosi 1:1, jest to jedynie średnia. Po pierwsze, panele fotowoltaiczne pracują tylko od wschodu do zachodu słońca. Po drugie, instalacja wytwarza więcej energii w sezonie letnim niż zimowym. W okresie od czerwca do sierpnia jest to od 360 do 390 kWh, z kolei np. w grudniu – 64 kWh. W związku z tym latem system często produkuje nadwyżkę energii, która jest następnie oddawana do sieci energetycznej, z kolei zimą część prądu jest pobierana właśnie z sieci. Właściciel instalacji fotowoltaicznej (prosument) może nadwyżkę odebrać bez dodatkowych kosztów w ilości 70 lub 80% przekazanej wcześniej energii. Stratę 20 lub 30% także należy uwzględnić podczas obliczania mocy instalacji. 

W przeciętnym domu jednorodzinnym montuje się najczęściej średniej wielkości instalacje – o mocy do 4 kWp. Taka moc pokrywa do 76% rocznego zapotrzebowania na energię. Oznacza to, że z sieci energetycznej trzeba pobrać jedynie 24% energii. Moment, w którym system automatycznie przełącza się na zewnętrzną sieć energetyczną, jest niezauważalny dla odbiorcy.

Jak określić moc instalacji podczas budowy domu?

Obliczenie mocy systemu fotowoltaicznego w przypadku użytkowanego budynku jest stosunkowo proste – wystarczy przeanalizować rachunki oraz pamiętać o kilku dodatkowych czynnikach. Jeżeli zaś dopiero budujesz czy nawet planujesz budowę domu, musisz oszacować zużycie na podstawie liczby i rodzaju urządzeń elektrycznych.

Co jeszcze wziąć pod uwagę przy obliczaniu mocy?

Należy pamiętać również o kilku dodatkowych zmiennych wynikających z architektury budynku oraz jego położenia. Są to m.in.:

  • Lokalizacja względem promieniowania słonecznego, możliwość występowania zacienienia itd. – w sytuacji, kiedy dach budynku jest w ekspozycji na wschód i zachód lub dom jest położony na zacienionym obszarze, prawdopodobnie potrzebny będzie system o większej mocy niż wynikało to ze wstępnych obliczeń zapotrzebowania na energię elektryczną.
  • Powierzchnia dachu – jeśli jest mniejsza niż powierzchnia niezbędna do montażu paneli, konieczny może być montaż i na dachu, i na gruncie. Podwyższy to koszt instalacji.
dobor paneli fotowoltaicznych innogy

Dlaczego należy dokładnie dobierać moc instalacji fotowoltaicznej?

Im precyzyjniej dobierzesz moc instalacji fotowoltaicznej do potrzeb domu, tym bardziej opłacalna będzie inwestycja w fotowoltaikę. System o zbyt małej mocy pokryje tylko część zapotrzebowania na energię – więcej energii trzeba będzie pobrać z sieci konwencjonalnej, tym samym zwiększą się rachunki za prąd. W konsekwencji okres zwrotu mniejszej instalacji utrzymuje się na zbliżonym poziomie, co przy systemie w pełni pokrywającym zapotrzebowanie.

Z kolei w przypadku przeszacowania mocy fotowoltaika będzie produkowała zbyt dużo energii. Co prawda, w takiej sytuacji możesz sprzedawać prąd i magazynować nadwyżki, jednak zyski niekoniecznie zrekompensują koszt inwestycji.

Projektowanie instalacji „z zapasem” jest nieopłacalne, podobnie jak montaż systemu o zbyt małej mocy. Instalacja fotowoltaiczna powinna mieć moc dostosowaną do zapotrzebowania. Jeśli w przyszłości kupisz nowe sprzęty, które zużywają więcej prądu, wtedy pomyślisz o rozbudowaniu instalacji o 1 czy 2 panele, nawet bez konieczności wymiany inwertera.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.