Jest metoda zazieleniania hałd śląskich!

Zespół naukowców z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego przeanalizował zdolności biologiczne górniczych hałd na Śląsku i opracował model wspierania zazieleniania ich.

Naukowcy katowickiej uczelni zwrócili uwagę na nader zaskakujące bogactwo biologiczne sztucznych, zazielenionych wzniesień, które są pozostałościami  po działalności przemysłowej. Odpowiednie wzbogacenie może wzmocnić ich potencjał pochłaniania dwutlenku węgla z powietrza, a nawet wygenerować dodatkowe surowce na biomasę.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Celem badawczego projektu “Inforevita – System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzędzi geoinformatycznych” było opracowanie modelu, który miałby wspomagać trwałą rekultywację hałd, opartą na badaniu funkcjonalnej różnorodności roślinności terenu w środowisku poprzemysłowym, w odniesieniu do uwarunkowań ekologicznych.

Zebrane zostały próbki i dane z ponad 300 poletek badawczych na trzech hałdach. Spisywane były gatunki roślin tam rosnące, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dominujących. Pobierane było też podłoże, które analizowano pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Sprawdzano również kondycję roślin i mierzono ich biomasę. Zgromadzone dane połączono z numerycznym modelem terenu, czyli informacjami o ukształtowaniu modelowanej powierzchni w odniesieniu do cech środowiska przyrodniczego. To było duże przedsięwzięcie. W pracach projektowych brało udział 30-35 osób – relacjonuje doktor hab. Edyta Sierka z UŚ.

Zgromadzone dane wsparte obrazami detekcyjnymi, umożliwiły wygenerowanie wizualizacji pogrupowanych, według warunków występowania gatunków roślin i opracowanie wystandaryzowanych optymalnych warunków występowania uwarunkowań siedliskowych dla poszczególnych typów flory. W rzeczywistości taki model pomoże zaprojektować zazielenienie poprzemysłowych terenów w sposób jak najbardziej sprzyjający środowisku.

Model może już być wykorzystywany przez posiadających takie tereny. Można użyć samego oprogramowania lub też skorzystać z konsultacji ze specjalistami, którzy odwiedzą obszar przeznaczony do rekultywacji.

źródło: naukawpolsce.pap.pl