Kalisz wreszcie pozbędzie się nielegalnego składowiska chemikaliów

Najstarsze polskie miasto likwiduje składowisko odpadów chemicznych. Duży udział w przedsięwzięciu miał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekazał samorządowi 5 mln złotych dotacji. 

Kalisz od dawna zbierał pieniądze na likwidację szkodliwego składowiska odpadów przy ulicy Wrocławskiej. Łączny koszt projektu “Usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” wyniósł ponad 10 mln zł. Dzięki niemu około 3 000 ton odpadów zostanie zutylizowanych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Umowa została podpisana 4 października przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Dominika Bąka oraz prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego.

Nielegalne składowisko w Kaliszu

Na powstałym nielegalnie składowisku znajdują się śmieci, które stanowią potencjalne zagrożenie dla mieszkańców w postaci zatrucia środowiska, eksplozji lub pożaru. Blisko 2 700 ton z trzech uznano za niebezpieczne. Odpady są składowane w budynku o powierzchni 997 m2. W 2013 roku uznano składowisko za zagrożenie. Powodem było niewłaściwe, niezgodne z prawem magazynowanie między innymi drażniących i łatwopalnych chemikaliów. Dwa lata później odpady uznano za porzucone i własność nieruchomość przejęły władze miasta. I Właśnie kilka dni temu, Kalisz doszedł do porozumienia z Funduszem, na mocy którego miasto otrzymało dofinansowanie na likwidację składowiska. Dotacja została przekazana z programu priorytetowego “Ochrona powierzchni ziemi, Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych”.

Choć dziś zapadła decyzja, mieszkańcy Kalisza będą musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość – utylizacja nagromadzonych odpadów nastąpi dopiero 30 listopada 2020 roku.