Po co nam klastry energii?

sieć
Klastry energii to koncepcja zaproponowana przez Ministra Energii, która wzbudza spore zainteresowanie wśród osób inwestujących w OZE i aktywnie działających w kwestii poprawy jakości środowiska. Na rozwój tej inicjatywy rząd przeznaczył znaczne środki państwowe oraz unijne.  Docenił też potencjał gospodarczy lokalnych rynków.

Czym są klastry energii? Nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2016 roku wprowadza definicję klastra, według której jest to porozumienie dotyczące wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią z odnawialnych źródeł w ramach sieci dystrybucyjnej. Klaster może uwzględniać również udział innych surowców i paliw. W jego skład mogą wchodzić zarówno osoby fizyczne i prawne, jak i jednostki naukowe, badawcze bądź terytorialne. Istotne natomiast jest to, aby obszar działania takiego porozumienia nie przekraczał jednego powiatu. Jego przedstawicielem powinien być koordynator rozumiany szeroko, np. jako spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie lub osoba cywilnoprawna.

Klastry energii adresowane są do całej społeczności lokalnej, na którą składają się zarówno przedsiębiorcy i organizacje, jak i mieszkańcy zaangażowani w regionalne inicjatywy (np. fundacje, spółdzielnie czy instytucje naukowe). Celem inicjatywy jest przede wszystkim zabezpieczenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto wykorzystanie odnawialnych źródeł przyczynić powinno się do poprawy jakości środowiska naturalnego i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Nie bez znaczenia jest także idąca za inwestycjami restrukturyzacja obszarów wiejskich i pobudzenie energetyki prosumenckiej. Wszystko po to, aby stymulować wzrost innowacyjności oraz budować kapitał społeczny.

30 czerwca 2017 roku podczas otwarcia konferencji „Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka” minister Krzysztof Tchórzewski zaznaczył również, że klastry energii powinny mieć pozytywny wpływ na stabilizację udziału odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym. Dlatego też na ten cel rząd w tym roku przeznaczył 500 mln złotych. Inwestycje z instalacje OZE finansowane są m.in. ze środków unijnych oraz państwowych (np. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Inicjatywy klastrowe oraz same klastry energii w danych regionach można zgłaszać do Ministerstwa Energii za pomocą formularza dostępnego na stronie Ministerstwa. Przyczyni się to do stworzenia ogólnodostępnej bazy podejmowanych lokalnie działań i rozpowszechnienia najciekawszych z nich.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Jeśli chcemy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, musimy spojrzeć na swoje domu i auta

Następny artykuł

Biblioteka w Kew Garden Hills z zielonym dachem i nowoczesną elewacją

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , ,