„Klimat – Energia – Gospodarka Wodna” – w Krakowie powstała jednostka odpowiedzialna za zmiany klimatu

Nowa jednostka miejska „Klimat – Energia – Gospodarka Wodna” formalnie rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2020 r. Będzie odpowiadać przede wszystkim za przystosowanie Krakowa do skutków związanych ze zmianami klimatycznymi. 

Najważniejszymi zadaniami jednostki „Klimat – Energia – Gospodarka Wodna” będzie wybudowanie oraz utrzymanie odpowiedniego systemu odwodnienia miasta, ochrona przeciwpowodziowa, przeprowadzenie i wykonanie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, a także rozbudowa sieci komórkowej 5G. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Szczególny nacisk położony zostanie na meliorację – w ciągu kilku minionych lat krakowianie mogli zaobserwować, że nagłe lub długotrwałe opady powodują w mieście podtopienia, a przy tym generują poważne zniszczenia. 

– Mamy problem z odwodnieniami i pozyskiwaniem wody w systemie retencyjnym. Widzieliśmy po tych deszczach, że od razu się pojawiają tereny zalewowe. To niedopuszczalne. W obszarze OZE mamy propozycję zbudowania dużej farmy fotowoltaicznej. Mamy nadzieję, że się to uda zrealizować. Jesteśmy w delikatnej fazie pozyskiwania terenów – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej, którego wypowiedź przywołał portal RadioKrakow.pl. 

Nowa jednostka miejska została powołana do życia podczas sesji rady miasta w lipcu 2019 r. Od 1 września do 31 grudnia 2019 r. pozostawała w stanie organizacji. W tym czasie obowiązki dyrektora KEGW tymczasowo pełnił Jerzy Popiel, były radny miejski z ramienia PO oraz wiceprezes Miejskiej Infrastruktury (w związku z powołaniem jednostki KEGW spółka MI ma zostać rozwiązana). Nowy dyrektor KEGW zostanie wyłoniony w konkursie, natomiast pracownikami tej jednostki zostaną osoby dotychczas pracujące w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa przy kwestiach związanych z odwodnianiem. Zatrudnieni zostaną również nowi członkowie – mają to być fachowcy specjalizujący się w energii odnawialnej.

Siedziba jednostki „Klimat – Energia – Gospodarka Wodna” znajduje się na os. Złotej Jesieni 14.