Kolejne zmiany w Prosumencie

NFOŚiGW wprowadził ostatnio kolejne zmiany w zasadach programu priorytetowego Prosument. Weszły one w życie od 26 sierpnia br., a najważniejsza z nich umożliwi szybsze uzyskanie dofinansowania.

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Celem zmian było przede wszystkim zwiększenie dostępności do Programu poprzez rozszerzenie katalogu beneficjentów oraz zakresu dysponowania nieruchomością, jak też dostosowanie do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez rynek.

Najważniejsze spośród zamieszczonych zmian polegają na:

– rozszerzeniu katalogu beneficjentów, umożliwi to dostęp do programu dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych realizujących przedsięwzięcia w budynkach niezależnie od jego charakteru (jednorodzinny, wielorodzinny),

– rozszerzeniu pojęcia dysponowania nieruchomością o spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego,

– ujednoliceniu definicji budynku mieszkalnego,

– przyspieszeniu procesu rozliczania efektów i wypłat środków poprzez wprowadzenie dokumentu „potwierdzającego możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej”, umożliwiającego wcześniejsze potwierdzenie efektu rzeczowego,

– dostosowaniu definicji  biogazu określonej w programie do definicji zawartej w ustawie OZE (brak ograniczania tylko do biogazu pozyskiwanego w procesie fermentacji metanowej).

 

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 26 sierpnia br. Pełna poprawiona treść programu dostępna jest na stronie Funduszu.

Najkorzystniejsze dla beneficjentów programu jest przyspieszenie rozliczania wypłat. Nowe zasady warunkują możliwość otrzymania dotacji już po przedstawieniu promesy zawarcia umowy na przyłączenie z zakładem energetycznym. Jest to wspomniany wcześniej dokument „potwierdzający możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydany przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej”. Dzięki niemu następuje wcześniejsze potwierdzenie efektu rzeczowego, a co za tym idzie, szybsza wyplata dofinansowania. Co ważniejsze, możliwość ta dotyczy również wniosków już złożonych.

Fundusz pracuje nad kolejnymi, korzystnymi dla beneficjentów zmianami, które usprawnią realizację programu.