Kolektory słoneczne a powietrzna pompa ciepła

Ze względu na możliwe do uzyskania dotacje, warto zastanowić się nad systemem podgrzewania ciepłej wody użytkowej, który korzysta z odnawialnych źródeł. Na rynku najpopularniejsze dostępne do tego celu urządzenia to pompy ciepła i kolektory słoneczne. Pompa ciepła ponadto z powodzeniem może być używana nie tylko do c.w.u., ale i c.o.

Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej można ograniczyć zużycie dotychczas używanego paliwa, często konwencjonalnego. Dodatkowo, w okresie letnim, kiedy nie ma potrzeby ogrzewania budynku, można bez wysiłku (np. dokładanie do pieca) uzyskać wymaganą temperaturę w zasobniku c.w.u. Programy wsparcia oferowane przez NFOŚiGW dają ogromną szansę na montaż takich instalacji przy minimalizacji wkładu własnego, który  ponadto można rozłożyć na korzystne raty.

Możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody omówiliśmy już w jednym z poprzednich artykułów. Jest  to bardzo popularne rozwiązanie już od kilku lat. Kolektory słoneczne są szczególnie polecane w sytuacjach sezonowego zapotrzebowanie na bardzo dużą ilość ciepłej wody. Jest to idealne rozwiązanie do podgrzewu wody basenowej, dla gospodarstw agroturystycznych i wakacyjnych pensjonatów. Jest to również opcja pozwalająca użytkownikom korzystającym z drogiego opału na poczynienie oszczędności w letnim sezonie.

W sytuacji kiedy użytkownik chciałby korzystać z instalacji OZE w ciągu całego roku, lepszym dla niego rozwiązaniem jest montaż pompy ciepła . Spośród trzech głównych typów urządzenia powietrzne od niedawna stają się coraz powszechniejsze i z uwagi na niskie koszty eksploatacji oraz komfort całorocznego użytkowania wygrywają coraz częściej z solarami. Ważnym argumentem jest jednak nie tylko cena, ale również o wiele wyższa sprawność pracy.

Powietrzna pompa ciepła, w celu dostarczenia energii cieplnej do zasobnika c.w.u., odbiera ciepło z otoczenia. Jest to ważna zaleta, jeśli z pompy ciepła chcemy korzystać latem. Urządzenie takie możemy zamontować wewnątrz budynku i w wyniku ubocznego skutku ogrzewania wody, cieszyć się efektami ochładzania powietrza. Istnieją również pomieszczenia, które w ciągu całego roku są przegrzane, a taka pompa ciepła może darmowo pomagać w ich schładzaniu, bez konieczności stosowania wentylacji czy klimatyzacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że wewnętrzna pompa ciepła działa jak pasożyt w ciągu okresu grzewczego, gdyż pobiera wytworzone przez siebie (lub system grzewczy, jeśli pompa ogrzewa tylko c.w.u.) ciepło, obniżając temperaturę powietrza.  Nie należy oczywiście zapominać, że każdy rodzaj pompy ciepła możemy zakupić z funkcją chłodzenia i z komfortu cieplnego korzystać cały rok.

Pompę ciepła warto rozważyć jako urządzenie grzewcze nie tylko dla nowego budynku, ale także modernizowanego. W porównaniu z instalacją ogrzewania wspomaganą kolektorami słonecznymi, jest to zdecydowanie korzystniejsza opcja. Wspomaganie instalacji c.o. kolektorami słonecznymi niesie za sobą ogromne koszty i małą sprawność pracy w sezonie grzewczym, a de facto właśnie wtedy powinny być uzyskiwane najlepsze efekty. Powietrzne pompy ciepła mają na tym polu zdecydowaną przewagę.

Chcąc ogrzewać zarówno cały budynek i wodę użytkowo należy rozważyć pompę ciepła większej mocy. Sprawność tych urządzeń pozwala na ogrzewanie domu i ciepłej wody użytkowej przy temperaturze zewnętrznej sięgającej nawet do – 20°C. W sytuacjach ekstremalnych można jako źródła szczytowego używać domowego kominka, poprzedniego źródła ciepła (w domach modernizowanych) lub grzałki elektrycznej. Ostatnie rozwiązanie generuje jednak wysokie koszty ogrzewania.

O ostatecznym wyborze rozwiązania decyduje zasobność portfela, możliwości montażu oraz indywidualne zapotrzebowanie inwestora. Jednak korzyści wynikające z użytkowania instalacji opartych o odnawialne źródła są duże, pozwalają nie tylko na komfortowe użytkowanie, ale także pozytywnie wpływają na stan środowiska.