Korzystny aspekt posiadania elektrowni wiatrowej

Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł ma największe znaczenie dla inwestorów, których budynek znajduje się w znacznej odległości od sieci energetycznej. Jest to również sposób na uniezależnienie się od lokalnych dostawców, a także na poczynienie oszczędności podczas okresu niezwykle taniej eksploatacji. Jedną z możliwości generowania darmowej elektryczności jest, oprócz coraz bardziej popularnych systemów fotowoltaicznych, budowa siłowni wiatrowej, która zajmuje zdecydowanie mniej miejsca w porównaniu do ilości produkowanej energii.

Energetyka wiatrowa jest obecnie najbardziej popularną gałęzią wykorzystania odnawialnych źródeł energii, spośród wszystkich obecnie działających instalacji, których moc wynosi 6,3 GW, elektrownie wiatrowe wiodą prym. Moc zainstalowana tego rodzaju OZE to aż 4,1 GW. Elektrownie wiatrowe, również te w skali mikro, staja się coraz bardziej popularne. Istnieje ogromna szansa, że zainteresowanie nimi będzie w przyszłości wzrastać. Przesłanki ku takiemu stwierdzeniu to między innymi założenia prawne. Aktualne polskie prawo wprowadza Dyrektywę Unii Europejskiej, zgodnie z którą zarówno nowobudowane obiekty, jak i te już istniejące podlegające modernizacji muszą w swym projekcie uwzględnić zastosowanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Z uwagi na wszechobecność siły napędowej turbin, czyli wiatru, mikroelektrownie wiatrowe doskonale wpisują się w te założenia. Co więcej, mająca zacząć obowiązywać od przyszłego roku ustawa o OZE gwarantuje wsparcie dla instalacji opartych o czyste źródła energii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Przetwarzanie energii wiatru na energię elektryczną niesie za sobą szereg korzyści. Generowanie czystej energii to przede wszystkim korzyści dla środowiska, wykorzystanie w tym celu turbin wiatrowych nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa, przez co nie występuje ryzyko emisji zanieczyszczeń. Hałas również jest zanieczyszczeniem, jednak w przypadku turbin małych mocy, szczególnie tych o osi pionowej, nie ma zjawiska hałasu. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu małej przydomowej mikroelektrowni wiatrowej do wspomagania systemu centralnego ogrzewania czy podgrzewu wody użytkowej wpływamy na redukcję ilości użytych paliw konwencjonalnych jakimi są głównie węgiel oraz rzadziej olej opałowy, gaz i energia elektryczna. Bezpośrednio przekłada się to na emisję uniknioną, która wynika z zastąpienia tych nośników źródłem odnawialnym. Montując przydomową instalację z turbiną wiatrową gwarantujemy sobie niezależne źródło energii, które wspomoże nas w przypadku awarii sieci energetycznej. Instalacje takie, jako jedyne źródło zasilania dla domowników doskonale sprawdzają się w przypadku budownictwa energooszczędnego.

To od nas zależy w jaki sposób wykorzystujemy wygenerowaną energię. Zależnie od wielkości, przydomowa elektrownia wiatrowa może zasilać wybrany przez nas odbiornik wydzielony, który działa niezależnie od pozostałej instalacji elektrycznej w domu lub cały budynek, którego zapotrzebowanie pokrywane jest z konwencjonalnej sieci elektroenergetycznej, lub który – na czas korzystania z energii wytworzonej przez przydomowa elektrownie – odłączony został od konwencjonalnego zasilania. W związku z wprowadzoną ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii można również całą wygenerowaną energię, lub tylko jej część, odsprzedawać do sieci bądź skorzystać z systemu rozliczania netto, gdzie za każdą oddaną kilowatogodzinę z nadprodukcji możemy odebrać z sieci taką samą ilość energii podczas szczytowego zapotrzebowania (lub w dowolnie wybranym momencie). Dzięki takim możliwościom zwiększamy swoje bezpieczeństwo energetyczne, częściowo uniezależniając się od lokalnego dostawcy energii.

W kwestii dofinansowania również możliwości stoją otworem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wychodzi do klientów z programem Prosument, który będzie obowiązywał do końca przyszłego roku. Wspierając rozwiązania bazujące na wykorzystaniu OZE, oferują oni sporą dotację, natomiast poprzez Bank Ochrony Środowiska można uzyskać niskoprocentowy kredyt. Nieco atrakcyjniej przedstawia się możliwość finansowania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie dotacja może wynieść nawet 100 proc. Dla przedsiębiorców również dostępne są dotacje. Informacji można zasięgnąć na stronie internetowej NFOŚiGW. Odpowiednia kompensacja mocy instalacji do naszych potrzeb oraz pomoc finansowa korzystnie wpłyną na czas zwrotu inwestycji, a użytkownik będzie mógł w pełni cieszyć się darmową energią elektryczną, która podczas eksploatacji zacznie przynosić oszczędności.

Niewątpliwa zaleta wynikająca z możliwości zapewnienia energii elektrycznej bez konieczności budowy linii przesyłowych zauważalna jest szczególnie w obiektach znacznie oddalonych od źródła energii konwencjonalnej. W takich przypadkach najczęściej występuje regionalne zróżnicowanie cen tej energii dla odbiorców. Oczywiście są one wyższe tam, gdzie jest większa odległości od zakładów wydobywania kopalin  oraz zakładów produkujących energię elektryczną. Są to przeważnie tereny wiejskie, a budowa niewielkich elektrowni wiatrowych w pobliżu gospodarstw rolnych przynosi również wiele innych korzyści. Energia generowana przez turbiny może być wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych i domowych oraz napędu urządzeń technologicznych czy pomp wodnych. Często elektrownie wiatrowe służą również do napędu kompresorów do natleniania wód w zbiornikach chowu ryb w zbiornikach wodnych.  Wykorzystuje się je także do podgrzewu ciepłej wody oraz napędzania pomp obiegowych w systemie nawadniania czy odpompowywania wody.

Szereg płynących korzyści oraz wszechstronne możliwości wykorzystania przemawiają za instalacją elektrowni wiatrowej. Zwiększające się ceny energii elektrycznej oraz zmniejszające się zasoby paliw kopalnych pchają inwestorów w kierunku odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo na ich korzyść przemawia aspekt ekologiczny, podkreślany przez Unię Europejską. Decydując się zatem na własną mikroelektrownię warto przeanalizować zalety wynikające z zastosowania turbin wiatrowych i zwiększać udział energetyki rozproszonej w kraju, przyczyniając się jednocześnie do ochrony środowiska naturalnego.