Liczba urazów na farmach wiatrowych off-shore spada

Liczba wypadków na morskich farmach wiatrowych w zeszłym roku nieznacznie spadła, chociaż sumaryczna liczba straconych przez to godzin pracy wzrosła.

W roku 2016 współczynnik zanotowanych wypadków przy pracy spadł do 5,52 z 5,99 rok wcześniej – tak wynika z raportu G+ opracowanego przez Instytut Energetyki. Z kolei wskaźnik traconego czasu na skutek wypadków wzrósł z 1,93 do 1,98.

W zeszłym roku zanotowano 987 wypadków przy pracy. Dane dotyczące tych wypadków wykorzystano przy obliczaniu powyższych współczynników. Ich wyznaczanie jest niezwykle ważne dla sektora, gdyż pozwala na optymalizację procedur i decydowanie na ile konieczne jest modyfikowanie obecnych działań.

Jestem bardzo zadowolony, mogąc obserwować spadek wskaźnika liczby wypadków, ale koniecznie trzeba też pamiętać, jakie przyczyny stoją za tymi wskaźnikami i identyfikować ryzyka, które pojawiają się w tym sektorze – skomentował Jonathan Cole, odpowiedzialny za cytowany raport.