Lubuskie: ptasia grypa na fermie indyków. Prawie 100 tys. ptaków do uśpienia

W województwie lubuskim w gminie Krzeszyce odnotowano ognisko ptasiej grypy. 94 tys. indyków, które mają 12 tygodni, zostanie poddanych utylizacji. 

Właściciel fermy odkrył 600 martwych ptaków, natychmiast zgłosił sprawę Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu, który pobrał próbki. Potwierdzono, że zwierzęta zachorowały na ptasią grypę. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Dzisiaj (ok. godz. 12) otrzymaliśmy wyniki badań potwierdzające wystąpienie u indyków wirusa ptasiej grypy typu H5N8. Niebawem rozpocznie się utylizacja indyków, a wojewoda lubuski wyda rozporządzenie wytyczające obszar zapowietrzony – okręg o promieniu 3 km od ogniska choroby i zagrożony – co najmniej 10 km od ogniskapowiedziała PAP Batorczak.

Dochodzenie w sprawie źródła zakażenia indyków prowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie.

Wszystkie ptaki zostaną uśpione i poddane utylizacji. Wprowadzone zostaną również obostrzenia i procedury związane z wystąpieniem choroby mówi Zofia Batorczak, Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Ptasia grypa to choroba wirusowa, która zagraża ptakom – zarówno dzikim, wolnożyjącym, jak i drobiowi hodowanemu przez ludzi. Wirus H5N8 należy do szczepów zjadliwych dla ptaków, ale nie stwarza zagrożenia dla człowieka.

W związku z wykryciem ptasiej grypy hodowcom drobiu w woj. lubuskim zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie wymaganych zasad bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków. Chodzi m.in. o zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt, niekarmienie drobiu na zewnątrz budynków, w których zwierzęta są utrzymywane. Hodowcy powinni również informować odpowiednie instytucje o podejrzeniach wystąpienia choroby zakaźnej drobiu w ich fermach, a także unikać kontaktu z dzikimi ptakami; nie wolno dotykać znalezionych zwłok martwych ptaków. 

Źródło: portalspożywczy.pl