Modernizacja elektrowni w Ostrołęce. Czy będą następne?

Przemiana Elektrowni Ostrołęka należy do istotnych inwestycji, skupionych na wdrażaniu bardziej ekologicznych rozwiązań. Energa z Grupy Orlen zakończyła budowę drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) w Elektrowni B. Według analiz, modernizacja pozwoliła zmniejszyć emisję szkodliwych tlenków siarki, przy pracy trzech bloków, o 95%. Odnotowano też kilkukrotną redukcję emisji pyłów.

Energa Elektrownie Ostrołęka, dawniej zwana Zespołem Elektrowni Ostrołęka S.A., powstała w latach 70. W jej skład wchodzi Elektrociepłownia Ostrołęka A oraz Elektrownia Ostrołęka B. W obliczu Europejskiego Zielonego Ładu i ograniczania emisji, inwestycja w modernizację elektrowni była konieczna. Jest to jednak jedna z nielicznych takich przemian w Polsce w ostatnim czasie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Efekty

Bloki energetyczne o łącznej mocy 690 MW zostały objęte oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy. W podsumowaniu modernizacji drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin wykorzystano ponad 3000 ton stali i 4000 m³ betonu. W projekt zaangażowało się 140 firm podwykonawczych. Energa z Grupy Orlen zainwestowała w kompleksowy projekt, dostawę urządzeń i sprzętu, budowę, montaż, rozruch i przekazanie obiektu do użytkowania.

Dodatkowo w ramach tej inwestycji powstały nowe obiekty: absorber i komin, nowe zbiorniki magazynowania surowców, budynki technologiczne, rurociągi. Rozbudowano też dotychczasowe budynki technologiczne IOS I, kanały spalin oraz instalację zasilania elektrycznego.

Podczas realizowania tej wielkiej inwestycji urządzenia elektrowni nie przestawały pracować. Jak podaje portal Elektroinżynieria, podczas budowy zastosowano zaawansowane technologie stosowane w budownictwie przemysłowym. 

Środowisko i prawo

Co oznacza ta modernizacja dla środowiska? Według ekspertów dzięki niej została znacznie obniżona emisja tlenków siarki (aż o 95%) przy pracy trzech bloków. Kilkukrotnie zredukowano również emisję szkodliwych pyłów. Nowoczesne ciągi technologiczne mają służyć oczyszczaniu spalin i ścieków, które powstają w procesie produkowania energii.

Procesy te odbywają się zgodnie z zasadami GOZ – gospodarki obiegu zamkniętego. Dodatkowo elektrownia w Ostrołęce spełnia wymagania unijne w sprawie ograniczania emisji przemysłowych. Ponadto od połowy sierpnia 2021 roku wszystkie kraju Unii będą objęte BAT – Best Available Techniques, które określają granice emisyjności dużych obiektów spalania. 

PKN Orlen zakłada osiągnięcie neutralności emisyjnej przez Koncern do 2050 r. Grupa Energa jest w trakcie procesu ograniczania emisji pyłów, siarki i lotnych związków azotu.

Źródło: elektroinzynieria.pl