Mój Prąd – nabór w trybie ciągłym!

Pierwszy nabór programu dotacji do instalacji fotowoltaicznych “Mój Prąd” ma zakończyć się 20 grudnia. Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny zapowiedział już drugi, który odbędzie się w dniu zakończenia poprzedniego.

Deklaracja ta padła podczas pierwszego dnia krakowskiego II Kongresu Trendy Energetyczne. Obecny nabór odbywa się w trybie konkursowym i trwa od 30 sierpnia. Ustalenie dnia rozpoczęcia nowego na właśnie 20 grudnia wynika, jak wyjaśniał sam Woźny, z procedur administracyjnych. W praktyce oznacza to, że wnioski można składać bez przerwy – w trybie ciągłym. Nie oznacza to jednak, że zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą się nie martwić o terminy. Budżet programu jest ograniczony i jest przewidziany plan jego zwiększenia Z miliarda w chwili obecnej pozostało jeszcze ponad 990 milionów złotych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępniono licznik programu. 9 października do Funduszu wpłynęło 2167 wniosków. 1709 zostało już zatwierdzonych przez Ministerstwo Energii. Odrzucono natomiast 613 zgłoszeń. Fundusz zdążył już wypłacić dotacje 1557 wnioskodawcom o łącznej sumie 7 638 177 zł.

Te instalacje, które otrzymały już dofinansowanie, pozwoliły zredukować emisję dwutlenku węgla o 7 081 311 kg. Zaś energia, którą zdążyły wyprodukować, przekracza już sumę 8851,64 MWh.