Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Morska energetyka wiatrowa – wspólny front przemysłu OZE wzorem dla wszystkich

Morska energetyka wiatrowa

Morska energetyka wiatrowa – wspólny front przemysłu OZE wzorem dla wszystkich

17. listopada bieżącego roku odbyło się spotkanie przemysłu i energetyki poświęcone deklaracji „Porozumienia na rzecz Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej”. Spotkanie odbyło się w Gdańsku w siedzibie Stoczni. W spotkaniu wzięło udział niemal 30 firm i organizacji związanych z przemysłem morskim, energetyką morską, wiatrową, a także przedstawiciele m.in. przemysłu stalowego i kablowego.

B1
Reklama

Uczestnicy gdańskiego spotkania byli zgodni, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest ogromną szansą dla polskiego przemysłu. Zapewnić on może nie tylko produkcję dużych ilości energii elektrycznej, ale także popyt na komponenty instalacji elektrowni morskich i sieci przesyłowej, a także usługi w zakresie instalacji, konserwacji i serwisu podczas eksploatacji tych farm.

Reklama

Na spotkaniu uzgodniona została treść deklaracji „Porozumienie na rzecz Polskiego Przemysłu Energetyki Morskiej”. Do porozumienia mogą przystąpić wszystkie firmy, które utożsamiają się z określonymi w deklaracji celami. Przedstawiciele Porozumienia planują zwrócić się m.in. do wicepremiera Mateusza Morawieckiego, a także ministrów: Energii oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przewiduje się podjęcie dialogu z Rządem, mającego na celu wypracowanie wspólnej strategii rozwoju tego sektora. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie stabilnych rozwiązań prawnych, które mają umożliwić zainstalowanie 6 GW mocy farm wiatrowych do roku 2030.

„Morska energetyka wiatrowa jest wręcz wzorcowym przykładem odpowiedzialnego rozwoju w rozumieniu idei  na rzecz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Z jednej strony zapewnia nowe źródła energii, których w Polsce bardzo potrzebujemy. Z drugiej strony tworzy gigantyczny rynek zbytu na produkty i usługi polskiego przemysłu morskiego w którym mamy piękne tradycje i ogromny potencjał” powiedział Marcin Stryjecki, prezes Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, jeden z uczestników spotkania w Stoczni. Fundacja ta wniosła o rozszerzenie rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) o projekt strategiczny „Zintegrowany rozwój energetyki morskiej i przemysłu” podczas konsultacji społecznych SOR. „Na temat naszego postulatu rozmawialiśmy z różnymi ministerstwami, a także z posłami z Pomorza i opinie na temat naszego pomysłu były raczej pozytywne” komentuje Stryjeński dla portalu wnp.pl. Jak zauważa Stryjeński, rozwój tego sektora może stworzyć wart 70 miliardów złotych rynek zbytu usług, technologii i elementów do konstrukcji farm, a już teraz koszt produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych na Bałtyku jest porównywalny z kosztem energii produkowanej innych źródeł OZE, a za kilka lat jej koszt może spaść i być porównywalny z energetyką węglową.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.