Możliwości montażowe instalacji PV

Możliwości montażowe instalacji PV

Ilość wyprodukowanej przez instalację energii elektrycznej jest ściśle uzależniona od ilości padającego na nią promieniowania słonecznego. Dlatego ważne jest jak najlepsze ulokowanie paneli. Instalacje fotowoltaiczne można montować nie tylko na dachach budynków i na gruncie. Istnieje również możliwość umieszczania paneli na balustradach i fasadach budynków. Są to jednak rozwiązania o mniejszej wydajności i stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach.

Niezależnie od umiejscowienia instalacji uzyski energii uzależnione są od kierunku i kąta nachylenia paneli. Strumień energii padający na powierzchnię poziomą jest inny niż na nachyloną i zależny od wartości kąta nachylenia. Najkorzystniejszy w naszych warunkach klimatycznych jest kąt wynoszący około 35⁰. Ponadto ogromny wpływ na spadek uzysków ma zacienienie instalacji. Planując montaż należy zwrócić uwagę na pobliskie drzewa, wysokie budynki inne obiekty mogące rzucać cień na którąś z części instalacji. Ważne jest także ukierunkowanie paneli na południe lub południowy-wschód, wtedy są one najlepiej wykorzystywane. Jednak wszystko zależy od dostępnej przestrzeni pod planowaną inwestycję.

Najczęściej wybieraną lokalizacją jest oczywiście dach budynku. Przeważnie powierzchnia taka posiada korzystne warunki, jeśli chodzi o ekspozycję na promieniowanie słoneczne. Nie zawsze jednak jest w stanie pomieścić całą planowaną instalację. Wyłączona jest cała część północna oraz te narażone na zacienienie przez komin czy jaskółki. Jeśli w dachu są okna lub świetliki, dostępna powierzchnia ulega jeszcze większemu ograniczeniu. Najkorzystniejsze są dachy dwuspadowe, bez jaskółek, co zapewnia łatwy i szybki montaż. W przypadku dachów płaskich należy korzystać ze specjalnych stelaży, głównie aluminiowych, aby zapewnić odpowiednie nachylenie paneli. Istotne jest zachowanie odpowiednich odstępów między poszczególnymi rzędami, żeby nie zacieniały się one wzajemnie.

Innym popularnym rozwiązaniem jest postawienie instalacji na gruncie. Tutaj dostępność powierzchni jest przeważnie większa. Wielu inwestorów decyduje się na przeznaczenie pod przyszłą instalację części swojej działki. Tego typu instalacje, podobnie jak te na płaskim dachu, wymagają stosowania stelaży i zachowania odpowiednich odstępów. Odległości między panelami mogą być mniejsze, jeśli stosujemy ułożenie w kierunku wschód-zachód –pozwala to na ograniczenie wymaganej powierzchni.Istnieją  sytuacje kiedy planowana instalacja nie mieści się na dachu, a dostępna działka jest zbyt zacieniona, by spełniać odpowiednie warunki ekspozycji na słońce. Wtedy jesteśmy zmuszeni albo zredukować moc przedsięwzięcia, albo wykorzystać ewentualne balkony czy nawet fasadę budynku.

Są to wtedy zwykle instalacje pionowe, w związku z czym uzyski mocy są znacznie mniejsze.

Okazuje się, że nie tylko kąt nachylenia, azymut i zacienienie wpływają na uzyski mocy. Warto mieć też świadomość, że wzrost temperatury ogniw wiąże się ze spadkiem mocy, a co za tym idzie – również sprawności. Ten problem można jednak obejść stosując odpowiednią wentylację paneli, jest ona szczególnie wskazana w instalacjach dachowych.

Aby przyszła instalacja była dobrze zaprojektowana i zrealizowana należy zaangażować odpowiednią firmę wykonawczą. Powinni oni zadbać o każdy szczegół, starannie dobrać miejsce montażu, odpowiednio ukierunkować panele oraz nie dopuścić do możliwość zacienienia paneli. Po uwzględnieniu tych podstawowych prawidłowości możemy mieć pewność, że instalacja będzie działała z planowaną skutecznością. W zależności oczywiście od warunków pogodowych, na które niestety wpływu nie mamy.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.