Na Pomorzu powstaje największa farma wiatrowa w Polsce

Na Pomorzu powstaje największa farma wiatrowa w Polsce

Największa lądowa farma wiatrowa w Polsce o mocy 220 MW będzie znajdować się na Pomorzu. Jej budowę finansuje konsorcjum pięciu banków, w tym Bank Pekao, którego udział środków kredytowych przekracza 20%. Farma składać ma się aż z 81 turbin wiatrowych.

Budowa największej farmy wiatrowej w Polsce już ruszyła, a prace zaplanowane są do połowy 2020 roku. Całość o łącznej mocy 220 MW składać będzie się z 68 turbin o mocy jednostkowej 2,75 MW oraz 13 turbin o mocy 2,5 MW. Drugi z współfinansujących inwestycję bank – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), szacuje, że farma może zredukować emisje o ponad 514 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. Ponadto skorzystają na niej również mieszkańcy Potęgowa – ich gmina zyska dodatkowe wpływy z tytułu rocznych opłat podatkowych za turbiny. Jak przekonują inwestorzy, lokalizacja farmy wiatrowej została dokładnie wybrana – pod uwagę wzięto m.in. zdanie lokalnej społeczności, regionalny plan zagospodarowania i rozwoju oraz względy środowiskowe, takie jak naturalne siedliska i trasy ptaków.

Tomasz Styczyński, wiceprezes zarządu Banku Pekao podkreśla, że: – W dobie zmian klimatu niezwykle ważny jest rozwój energetyki opartej na przyjaznych dla środowiska odnawialnych źródłach energii. Budowa farmy wiatrowej powstającej z myślą nie tylko o obecnych, ale także przyszłych pokoleniach, jest zgodna ze strategią rozwoju Banku Pekao jako jednej z najnowocześniejszych instytucji finansowych w Polsce. Jesteśmy przygotowani i zdecydowani, by w przyszłości finansować kolejne tego rodzaju projekty.

Bank Pekao w przypadku inwestycji w największą farmę wiatrową w Polsce będzie pełnił rolę agenta zabezpieczeń i wyłącznego dawcy kredytu VAT oraz odpowie za hedging (zabezpieczenie przed zmianą kosztów i ryzykiem finansowym).