smog w krakowie

Naukowcy odkryli związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a poważnym ograniczeniem zdolności kognitywnych

Okazuje się, że zanieczyszczenia szkodą nie tylko środowisku naturalnemu. Najnowsze badania wykazały, że istnieje korelacja pomiędzy poziomem zanieczyszczenia powietrza a pogorszeniem zdolności kognitywnych, czyli tego jak sprawnie myślimy. Badacze mają nadzieję, że ich potwierdzone naukowo wnioski zmienią sposób podejścia państw do kwestii związanych z zanieczyszczeniem powietrza, szczególnie w najbardziej zurbanizowanych, gęsto zaludnionych rejonach świata.

Przez kilka lat zbadano ponad 25 tysięcy osób w 162 miastach w Chinach. Wyniki tych badań opublikowano w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Wnioski są jasne – konieczne są reformy w zakresie tego, jak należy walczyć z zanieczyszczeniami. Naukowcy uważają, że jeśli Chińczycy trzymać będą się zaleceń, np. amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, to wpłynie to pozytywnie na poziom ekologicznej świadomości mieszkańców ich kraju.

Badania polegały na realizacji prostych zadań ustnych i pisemnych m.in. z matematyki. Przeprowadzono takie testy w 2010 i 2014 roku. Dane z nich zostały przeanalizowane i skorelowane ze zmianami poziomu zanieczyszczeń w tych latach, co pozwoliło na wysnucie powyższych wniosków.

Naukowcy odkryli też, że im starsza osoba, tym zanieczyszczenia mają większy wpłwy na jej mózg. Odkrycia zespołu potwierdził też fakt, iż osoby gorzej wykształcone zostały mocniej dotknięte wpływem zanieczyszczeń, głównie dlatego, iż typowo ludzie Ci podczas pracy dużo więcej czasu spędzają na dworze, poza chroniącymi częściowo przed smogiem pomieszczeniami.

Jakkolwiek sam związek poziomu zanieczyszczeń z spadkiem zdolności kognitywnych jest jasny, to badacze nie do końca rozumieją, jakie procesy za to odpowiadają. Jak wskaxuje Xi Chen, jeden z współautorów pracy i profesor pracujący w Yale, za zmiany odpowiadać mogą uszkodzenia w substancji białej w mózgu. Region ten kontroluje komunikację, pomiędzy różnymi regionami mózgu.

James Hendrix, szef Alzheimer’s Association’s Global Science Initiative, nie zgadza się z tą obserwacją. Nie wierzy on, aby zaniezyczszenia miały tak destrukcyjny wpływ na substancje niałą i jednocześnie zauważa, iż jednoznaczne wykazanie pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza a osłabieniem zdolności kognitywnych jest ciężkie do wykazania, z uwagi na mnogość innych czynników, które nie zostały wzięte w opisanym powyżej badaniu.

Tak czy inaczej jasnym jest, że zanieczyszczenie powietrza wpływa negatywnie i na nas i na całą planetę, na której mieszkamy.

Dodaj komentarz


Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Mogą Ci się także spodobać

Codzienny raport smogowy – 15.11.

Wczoraj zachęcaliśmy do spacerów, dziś też to robimy, ale tylko w niektórych miastach. Smog nie odpuszcza i po jednym dniu wytchnienia powraca. Apelujemy – nie palcie złej jakości paliwem i dbajcie o stan techniczny swoich samochodów.

Kupa plastiku, czyli co z nas wychodzi

Rocznie 8 milionów ton plastiku trafia do oceanu. Gdy już znajdzie się w wodzie, rozpada się na kawałki. Najmniejsze jego cząstki mają mniej niż 5 milimetrów, a część z nich jest niewidoczna gołym okiem. Niektóre fragmenty pozostają zawieszone na różnych głębokościach, inne trafiają do organizmów morskich – ryb i skorupiaków. Te drobinki plastiku prędzej czy później dostarczy na nasz stół dorsz, łosoś albo pyszne krewetki.