Nexans uzbraja NordLink

Przedsiębiorstwo Nexans rozpoczęło instalację podmorskich kabli dla łącza NordLink pomiędzy Niemcami a Norwegią, które ma charakteryzować się maksymalną mocą 1,4 GW. Norweska firma dostarczy także specjalny morski kabel. Jeden metr tego przewodu waży aż siedemdziesiąt kilogramów, dlatego do jego ułożenia potrzebny jest specjalny statek – Nexans Skagerrak (na zdjęciu).

Jak informuje norweski operator sieci przesyłowej Statnett, pierwsze metry kabla ułożono już w Vollesfjord w Vest-Agder. Håkon Borgen, wicedyrektor firmy, powiedział: „Pierwszy fragment przewodu o długości 124 kilometrów rozmieszczony zostanie latem tego roku. Rozciągać się on będzie od Vollesfjord do duńskiej części Morza Północnego. Obecnie kabel jest doprowadzany poprzez mikrotunel prowadzący do fiordu”. Instalacja drugiego odcinka linii i przyłącza po stronie niemieckiej ma zacząć się latem przyszłego roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Łącze NordLink powinno osiągnąć długość 623 kilometrów, z czego 516 kilometrów zostanie ułożonych na dnie morza. Linia ma umożliwić przesyłanie energii z niemieckich instalacji wiatrowych do Norwegii i z norweskich elektrowni wodnych do Niemiec.

NordLink realizowany jest jako wspólne przedsięwzięcie operatora Statnett i DC Nordseekabel, zarządzanego przez niemieckiego operatora sieci przesyłowej TenneT i bank inwestycyjny KfW.

Oddanie instalacji planowane jest na 2019 rok, a pełne uruchomienie i komercyjne wykorzystanie na rok 2020.