NFOŚiGW: Banki Żywności z dotacją ponad 4 mln zł

Pięć Banków Żywności – w Ciechanowie, Grudziądzu, Kielcach, Olsztynie i we Wrocławiu – otrzyma w sumie ponad 1,6 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów. Dzisiaj (11 października br.) podpisano w tej sprawie umowy. Dotychczas Fundusz dofinansował dziewięć innych placówek na łączną kwotę – 2,4 mln zł.

W siedzibie Warszawskiego Banku Żywności w Piastowie w środę, 11 października 2017 r., w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Wiceministra Sławomira Mazurka, spotkali się Wiceprezes Zarządu Roman Wójcik oraz reprezentanci pięciu Banków Żywności (z Ciechanowa: Prezes Zarządu Dorota Jezierska i Wiceprezes Przemysław Bartczak, z Grudziądza: Prezes Zarządu Karol Piernik, z Kielc: Prezes Zarządu Sławomir Cedro i Wiceprezes ks. Krzysztof Banasik, z Olsztyna: Prezes Zarządu Marek Borowski, a z Wrocławia: Prezes Zarządu Błażej Krasoń i Wiceprezes Piotr Gluz). Była to uroczystość podpisania umów o dotacje w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Racjonalna gospodarka odpadami, część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomir Mazurek, zaznaczył, że zawarte umowy wpisują się nie tylko w realizację idei „gospodarki obiegu zamkniętego”, ale przede wszystkim pozwolą w znacznym stopniu zapobiec marnotrawieniu żywności. Wiceminister środowiska podkreślił również,  że pomoc przysłuży się także najbardziej potrzebującym oraz wesprze działania zmierzające do systematycznego ograniczania sfery niedostatku i ubóstwa.

Z kolei Wiceprezes NFOŚiGW, Roman Wójcik, pogratulował podpisania 5 umów, w ramach których środki finansowe zostaną przeznaczone miedzy innym na rozbudowę powierzchni magazynowych, zakup wózków widłowych oraz samochodów typu chłodnia. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu na podstawie umów zostanie stworzona od podstaw lub uzupełniona infrastruktura Banków Żywności.

Prezes Federacji Banków Żywności, Marek Borowski, podkreślił, że dzięki wsparciu NFOŚiGW pomoc dotrze do większej grupy osób potrzebujących, a tym samym stanie się ona czynnikiem aktywizującym lokalne środowisko w ramach realizacji założeń tzw. ekonomii społecznej.

Zasadniczym celem dofinansowania projektów Banków Żywności jest rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych. Chodzi tutaj m.in. o rozbudowę budynków magazynowych, zakup samochodów typu mroźnia, czy też zakup wózków widłowych i paletowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia w ramach podpisywanych umów wyniesie 1 857 079 zł, a dotacja – ze środków krajowych do 100% kosztów kwalifikowanych – 1 665 528 zł, przy czym poszczególne Banki Żywności otrzymają na swoje działania: 337 794 zł (BŻ w Ciechanowie), 158 273 zł (BŻ w Grudziądzu), 371 646 zł (BŻ w Kielcach), 399 715 zł (BŻ w Olsztynie), 398 100 zł (BŻ we Wrocławiu).

To kolejne dofinansowania Funduszu na rzecz Banków Żywności. W ramach naboru ogłoszonego w 2016 r. wpłynęło do NFOŚiGW 14 wniosków o dotacje na łączną kwotę 4 109 020 zł. Dotychczas podpisano umowy na kwotę 2 443 492 zł, którą rozdzielono między dziewięć innych Banków Żywności: w Koninie (135 500 zł), w Gdańsku (238 400 zł), w Opolu (294 669 zł), w Chorzowie (320 000 zł), w Lublinie (393 923 zł), w Tczewie (350 000 zł), w Krakowie (171 000 zł), w Elblągu (150 000 zł), w Warszawie (390 000 zł).

Proekologiczne dofinansowania Narodowego Funduszu wynikają z faktu, iż NFOŚiGW został wskazany w Krajowym Programie Zapobiegania Powstawania Odpadów jako instytucja finansująca działania służące stworzeniu sieci współfinansujących instytucji na rzecz zapobiegania powstawania odpadów. Instytucjami wdrażającymi te zadania są m.in. Banki Żywności. Tworzenie niezbędnej infrastruktury dla działalności banków – pozwalające na ograniczenie marnotrawstwa żywności przy jednoczesnej pomocy dla najuboższych – dopełnia system gospodarki odpadami w kontekście jego umiejscowienia w „gospodarce o obiegu zamkniętym”.

W ramach programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów Narodowy Fundusz stworzył możliwość finansowania przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiu powstawaniu odpadów żywności. Kluczową kwestią w gospodarce odpadami jest właściwa hierarchia sposobów postępowania z odpadami. Jej przestrzeganie daje możliwość ograniczenia negatywnego skutku na środowisko, jak również optymalnego wykorzystania substancji zawartych w odpadach (oszczędność cennych surowców). Zapobieganie powstawaniu odpadów jest działaniem najwyżej sklasyfikowanym w hierarchii postepowania z odpadami.