NFOŚiGW na II Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu

Polskie doświadczenia w budowaniu systemu finansowania ochrony środowiska w kraju oraz efekty 28-letniej działalności NFOŚiGW przedstawił Prezes Zarządu Kazimierz Kujda podczas II Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu na Ukrainie. W spotkaniu 23-25 czerwca uczestniczyło kilkaset osób, a polskiej delegacji przewodniczył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Na polsko-ukraińskim wydarzeniu rozmawiano przede wszystkim o odbudowie znaczenia regionu Karpat oraz o makroregionalnej strategii rozwoju tej części Europy.

Poza przedstawicielami Ukrainy i Polski w Forum wzięli udział reprezentanci rządów, samorządów i organizacji pozarządowych Rumunii i Węgier. W trakcie Forum dyskutowano m.in. na temat wymiany doświadczeń Polski i Ukrainy w drodze do budowy potencjału regionu oraz integracji Ukrainy z Unią Europejską. Przy tej okazji Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda omówił doświadczenia w budowaniu systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce oraz efekty 28-letniej działalności Funduszu. Zadeklarował również gotowość strony polskiej i Narodowego Funduszu do współpracy w zakresie wymiany doświadczeń.

Podczas Forum marszałek Sejmu Marek Kuchciński wielokrotnie podkreślał, że Karpaty zasługują na współpracę i rozwój. Zwracał też uwagę na zasadniczą rolę, jaką wykonują parlamenty w przygotowaniu pozytywnego nastawienia wobec współpracy w Europie Środkowej i strategii karpackiej. Marszałek Sejmu mówił też o takich inicjatywach regionalnych, jak cykl konferencji Europa Karpat, czy współpraca w obszarze Międzymorza. Zdaniem Marka Kuchcińskiego strategia karpacka jest bardzo dobrym przykładem realizacji współpracy między państwami UE a krajami stowarzyszonymi, spoza Wspólnoty. Z kolei przewodniczący parlamentu Ukrainy Andrija Parubija zauważył, że potrzebna jest makroregionalna strategia dla Karpat, taka jak na przykład dla regionu alpejskiego. Według niego Karpaty powinny stać się perspektywą i szansą dla wszystkich mieszkańców regionu.

Inicjatorami Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu byli: Lwowska Rada Obwodowa oraz Związek Euroregion Karpaty – Ukraina. Z ramienia NFOŚiGW w spotkaniu w Truskawcu uczestniczyła także Dyrektor Departamentu Gospodarowania Wodami Anna Czyżewska.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Walne Zgromadzenie Energi zatwierdziło wysokość dywidendy. Do akcjonariuszy trafi 78,5 mln zł

Następny artykuł

Ostatnie dni zgłoszeń na konkurs NFOŚiGW. Na eko dziennikarzy czeka 15 tys. zł do podziału

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , ,