NFOŚiGW o kierunkach odpowiedzialnego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

NFOŚiGW

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM 2017 w Poznaniu to bardzo dobra okazja do zaprezentowania strategii, potencjału, dokonań i planów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – największej w Polsce instytucji finansującej ekorozwój. Dzisiaj (17 października br.) odbyła się konferencja prasowa Zarządu NFOŚiGW, na której omówiono doświadczenia i perspektywy w tych obszarach.

Istniejący od 1989 r. NFOŚiGW jest wyjątkową w swoim rodzaju, nawet w skali Europy i świata, instytucją publiczną (państwową osobą prawną), będącą filarem i liderem systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce. Z udziałem Narodowego Funduszu realizowane są rozmaite inwestycje proekologiczne, zwłaszcza te największe, najważniejsze, także najbardziej innowacyjne, często o znaczeniu strategicznym dla kraju. Działania Funduszu zgodne są z polityką ekologiczną państwa, w tym ze „Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, strategią „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”, czy z założeniami nowej polityki energetycznej Polski do 2050 r.

W finansowaniu proekologicznych przedsięwzięć podstawę stanowi spójny system, tworzony przez NFOŚiGW wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przy udziale Banku Ochrony Środowiska, którego Narodowy Fundusz jest większościowym akcjonariuszem. Ofertę finansowego wspierania proekologicznych przedsięwzięć – w myśl hasła „Zainwestujmy razem w środowisko” – NFOŚiGW kieruje do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, obecnych i przyszłych beneficjentów: samorządów, przedsiębiorstw, spółdzielni, placówek edukacyjnych i naukowych, instytucji publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych, mediów oraz innych podmiotów i osób zainteresowanych systematyczną poprawą stanu środowiska naturalnego w Polsce.

NFOŚiGW, dbając o zrównoważony rozwój Polski, konsekwentnie i z sukcesem realizuje cele, do których został powołany podczas transformacji ustrojowej w 1989 r. Już od ponad 28 lat poprzez dotacje, pożyczki i inne instrumenty finansowe Narodowy Fundusz dba o stan środowiska naturalnego w naszym kraju, czyli także o dobrą jakość życia Polaków. Dysponuje w tym zakresie najlepiej przygotowanymi merytorycznie kadrami, stabilnymi przychodami i zarazem największym potencjałem finansowym, pochodzącym zarówno ze środków własnych, jak i zagranicznych, w tym zwłaszcza unijnych.

68 mln zł i ponad 30 tys. umów – to bilans działalności NFOŚiGW

Wsparcie finansowe udzielone przez NFOŚiGW dla przedsięwzięć proekologicznych w latach 1989-2016 wyniosło ogółem aż 68 mld zł, z czego 41 mld zł stanowiły środki własne, a pozostałą kwotę – środki zagraniczne, głównie z Unii Europejskiej. Łącznie podpisano w tym okresie 30 139 umów.

Jednym z głównych celów NFOŚiGW – jako Instytucji Wdrażającej I i II oś priorytetową unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – jest jak najskuteczniejsze wykorzystywanie środków z UE. W bieżącym okresie programowania 2014-2020 Fundusz ogłosił już 33 nabory, w ramach których przyjęto 1 341 wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym oraz 110 wniosków w trybie pozakonkursowym. Zawarto 540 umów o dofinasowanie. Wartość projektów, które są lub będą realizowane w oparciu o te umowy to ponad 14,7 mld zł. NFOŚiGW zatwierdził już także 796 wniosków o płatność na kwotę prawie 1,3 mld zł, a w obiegu – zgodnie z przyjętą procedurą – znajduje się dalsze 307 wniosków na kwotę 185 mln zł. W roku 2017 zrealizuje kolejne dwa nabory do działań i poddziałań POIiŚ 2014-2020. W I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” alokacja nowych konkursów wyniesie około miliarda złotych.

Narodowy Fundusz dba także o działalność informacyjno-szkoleniową dla swoich wnioskodawców i beneficjentów. W 54 przeprowadzonych szkoleniach wzięło udział prawie 3 700 osób. W ramach targów POL-ECO-SYSTEM (16 października 2017 r.) odbył się także dzień informacyjno-szkoleniowy NFOŚiGW pn. „Miliard złotych – nowa pula środków w ramach I osi POIiŚ 2014-2020, dodatkowe środki w ramach II osi POIiŚ 2014-2020 oraz podsumowanie dotychczasowego wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej”, podczas którego zostało przeprowadzonych kolejnych pięć szkoleń dla kilkuset osób. Fundusz wychodzi bowiem z założenia, że ten rodzaj edukacji jest niezwykle ważnym czynnikiem realizacji polityki ekologicznej państwa i aktywnego uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej.

Podsumowując: we wszystkich swoich działaniach Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na uwadze ekorozwój kraju, wspieranie projektów i inwestycji proekologicznych służących polskiemu społeczeństwu. Pamiętając przy tym, że aby utrzymać stabilność finansowania ochrony środowiska, należy teraz i w przyszłości pieniędzmi na ten cel gospodarować jeszcze oszczędniej i efektywniej, przywracając należną rangę i znaczenie idei „odnawialne źródła finansowania”. Bo właśnie wedle niej NFOŚiGW definiuje i realizuje swoją misję na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski.

NFOŚiGW na POL-ECO-SYSTEM 2017

Konferencja prasowa Zarządu NFOŚiGW, na której omówiono doświadczenia i perspektywy Narodowego Funduszu w finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, odbyła się w ramach branżowych targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu 17 października br., na które NFOŚiGW przygotował liczne aktywności skierowane przede wszystkim do swoich obecnych i przyszłych beneficjentów.

Poza wspomnianym dniem informacyjno-szkoleniowym, Fundusz przygotował także seminarium na temat gospodarki wodno-ściekowej oraz liczne panele dyskusyjne, w tym dotyczące innowacji, wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, a także współpracy transgranicznej z Ukrainą. Specjalnie na targi pracownicy Funduszu wydali także pierwszy numer nowego kwartalnika „Fundusz dla Środowiska”, którego celem jest informowanie szerokiego kręgu odbiorców, a zwłaszcza beneficjentów, o działalności NFOŚiGW.

Dodatkowe informacje prasowe o działaniach NFOŚiGW:

ü  NFOŚiGW prowadzi ponad 40 naborów na dofinansowanie ekologicznych projektów

ü  NFOŚiGW przekaże unijne 241 mln zł na wielką inwestycję ekologiczną Poznania

ü  Ochrona i poprawa jakości powietrza – działania antysmogowe finansowane przez NFOŚiGW

ü  Dwutorowe wsparcie NFOŚiGW: 40 mln zł na pomoc dla poszkodowanych w nawałnicach

ü  Współpraca transgraniczna: NFOŚiGW pomoże zmodernizować oczyszczalnię ścieków we Lwowie

ü  NFOŚiGW przeznaczył 40 mln zł na rozwój energetyki obywatelskiej

ü  Ponad 107 mln zł na geotermię w Polsce. NFOŚiGW podpisał pierwsze umowy

 

    1 komentarz

    1. I bardzo fajnie, bo widac ze to sie dalej rozwinelo i teraz Polska chce zmniejszyc dwutlenek Wegla, ba sa liderem w tym bo cala Europa doznala szoku ze Polska ma najwieciej lasow. Bardzo dobra inicjatywa oraz bardzo dobry “progres” oby tak dalej!

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Wielka Brytania promuje morską energetykę wiatrową

Następny artykuł

NFOŚiGW przekaże unijne 241 mln zł na wielką ekologiczną inwestycję Poznania

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , , ,
%d bloggers like this: