NFOŚiGW wesprze Ząbki w adaptacji do zmian klimatu

Ponad 36,5 mln zł z unijnej kasy otrzymają Ząbki na systemy gospodarowania wodami opadowymi na podstawie podpisanej 4 sierpnia w siedzibie NFOŚiGW umowy. Projekt o wartości 43 mln zł będzie realizowany w ramach działania 2.1 POIiŚ 2014-2020.

Zakres przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ząbki” obejmuje budowę systemu kanalizacji deszczowej o łącznej długości 12 km oraz trzech urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi. Dzięki temu beneficjent, którym jest Gmina Miasta Ząbki, osiągnie wymierny efekt ekologiczny. Objętość retencjonowanej wody wyniesie 5 906,00 m3 a 14 545 osób zostanie objętych systemem zagospodarowania wód opadowych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ekologiczna inicjatywa Ząbek jest jednym z większych przedsięwzięć finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach tego typu projektów. Jej celem jest maksymalne zatrzymanie i wykorzystanie wód opadowych. Projekt przyczyni się także do minimalizacji podtopień budynków oraz zalewania ulic oraz zmniejszy zużycie wody z sieci miejskiej związane z podlewaniem zieleni.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się 1 marca 2017 r. i potrwa do 31 grudnia 2020 r. Jej koszt całkowity to 43 035 329,63 zł, przy czym dofinansowanie wyniesie 36 580 030,18 zł z unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Umowę w tej sprawie – w obecności Sławomira Mazurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – podpisali 4 sierpnia: Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Robert Perkowski, Burmistrz Miasta Ząbki i Elżbieta Żmijewska, Skarbnik Miasta.