NFOŚiGW wspiera ekoprojekty warszawskich uczelni

NFOŚiGW poinformował o przekazaniu ponad 900 tys. złotych na wsparcie ekologicznych projektów dla dwóch warszawskich uczelni. Łączny koszt projektów przekracza 1 mln zł. Narodowy Fundusz przeznaczy 915 tys. zł dla Uniwersytetu Warszawskiego (UW) i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW).

Ekoinicjatywy UW i SGGW

UW zamierza zmodernizować specjalistyczną szklarnię tropikalną w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego w celu ochrony gatunków objętych tzw. konwencją waszyngtońską (CITES) oraz edukacji społeczeństwa związanej z wdrażaniem zaleceń konwencji. UW ma na celu ratowanie przed degradacją roślin tropikalnych. Przedsięwzięcie zakłada modernizację pokrycia dachu oraz szklarni. Jak podano, projekt wyceniono na kwotę 478 tys. zł, z czego NFOŚiGW przekaże 430 tys. zł.

Fotowoltaika od Columbus Energy

SGGW planuje modernizację bazy technicznej w Arboretum SGGW w Rogowie, której celem jest pomoc w zachowaniu najcenniejszych drzew i krzewów. Jak wskazano, projekt obejmuje ochronę najważniejszego arboretów w Polsce i naszej części Europy. Znajduje się w nim najcenniejszy zbiór drzew i krzewów liczący blisko 3 tys. taksonów i roślin drzewiastych oraz prawie 1,5 tys. taksonów roślin zielonych.

Ekologiczne inicjatywy warszawskich uniwersytetów przyczynia się do ochrony obszarów zielonych i cennych gatunków przyrodniczych.