NFOŚiGW zaprasza na szkolenia z zakresu OZE

NFOŚiGW

W styczniu bieżącego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje  szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz systemem gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Szkolenie z POIiŚ: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (ciepło)

23 stycznia 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako instytucja wdrażająca oraz organizująca konkurs, organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Termin zgłoszeń upływa 20 stycznia.

Na szkolenie należy się zapisywać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-111-poiis/ do dnia 20 stycznia do godz. 10.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zakres szkolenia, które odbędzie się 23 stycznia 2017 r. w godz. 9:30 – 15:30 w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, sala 102), obejmuje: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów. Szkolenie jest bezpłatne

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach POIiŚ poddziałanie 1.1.1 to budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

Szkolenie z POIiŚ: poddziałanie 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

27 stycznia 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako instytucja wdrażająca oraz organizująca konkurs, organizuje szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 poddziałanie 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Termin zgłoszeń upływa 23 stycznia.

Na szkolenie należy się zapisywać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-215-poiis—27-stycznia-2017/ do dnia 23 stycznia do godz. 10.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zakres szkolenia, które odbędzie się 27 stycznia 2017 r. w godz. 9:00 – 15:30 w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, sala 102), obejmuje takie zagadnienia, jak: metodologia oceny projektów, zasady kwalifikowania wydatków, niezbędne elementy analizy finansowej, najważniejsze elementy formularza wniosku o dofinansowanie, omówienie działania generatora wniosków o dofinansowanie.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Ile za OZE płacą Niemcy?

Następny artykuł

Arabia Saudyjska inwestuje w OZE!

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , , , , ,