Niebieska energia – słona woda morska to nowy generator prądu

Naukowcy Uniwersytetu Stanforda opracowali baterię na “niebieską energię”, czyli słoną wodę przybrzeżną, w której spotykają się ocean i woda słodka. Bateria wykorzystuje elektrochemię do stworzenia nowego źródła energii odnawialnej. Prototyp odniósł sukces, dlatego naukowcy zamierzają rozpocząć przeprowadzanie testów w oczyszczalniach ścieków.

Jak to działa?

Technologia działa poprzez uwalnianie jonów sodu i chlorków z elektrod w akumulatorze do roztworu specjalnego. Jony wytwarzają przepływ prądu z jednej elektrody do drugiej, a ścieki i woda morska są przepuszczane przez system, który zmusza jony do odwrócenia przepływu prądu. Według naukowców możliwa do odzyskania energia z przybrzeżnych oczyszczalni ścieków wynosi około 18 GW, które pozwolą zasilić ponad 15 milionów domów.

Amerykanie chcą podjąć walkę z kryzysem klimatycznym

Amerykańska Rada ds. Gospodarki Efektywnej Energetycznie (ACEEE) wydała swoją kartę wyników w zakresie czystej energii – City Clean Energy Scorecard 2019, która “klasyfikuje 75 dużych amerykańskich miast pod względem tego, co robią, aby oszczędzać energię w pięciu kluczowych obszarach”. Są to działania władz lokalnych obejmujące inicjatywy ogólnospołeczne, politykę budowlana, energetykę i zaopatrzenie w wodę oraz transport.

W związku z tym trendem w ostatnim czasie Nowy Jork podjął aktywna walkę z plastikiem, a San Francisco dąży do osiągnięcia zeroemisyjnego transportu do 2040 roku.